2010-05-19

"Skyll inte på mig, det är politikerna som har beslutat det"

När jag idag återvände från Svenskt Vattens årsmöte i Norrköping skulle jag köpa en tunnelbanebiljett på T-centralen. Normalt när jag åker i tjänsten brukar jag använda den smidiga SMS-tjänsten, men eftersom denna resa skulle betalas av Käppalaförbundet ville jag köpa en enkel biljett som skulle kunna bifogas reseräkningen.

I den första luckan kunde jag inte köpa någon biljett alls för "maskinen var trasig". Nåväl, det kan ju hända, så tålmodigt ställde jag mig i nästa långa kö.

När jag väl kom fram frågade en irriterad expedit om jag ville ha en 30 kronors biljett.

"Ja tack!", sa jag

"Den kostar 40 kronor här", fräste hon tillbaka. "Du får gå till Pressbyrån därborta."

"Så jag kan inte köpa en 30 kronors biljett för 30 kronor direkt av SL, men på Pressbyrån går det bra?"

"Skyll inte på mig, det är politikerna som har beslutat det."

Det är naturligtvis inte hennes fel hur SL:s prispolitik är utformad och hon kanske hade en dålig dag. Men hennes svar väcker ju frågan hur det kommer sig att man faktiskt får betala ett överpris för en biljett om man köper den i SL:s egen biljettlucka, men att man kan få den betydligt billigare om man går 20 meter bort till en Pressbyråkiosk?

Rimligen måste SL betala någon form av ersättning till Pressbyrån, så det torde inte löna sig ekonomiskt för SL. Dessutom måste ju biljettkontrollanten ändå stämpla biljetten.

Därtill blir servicen till resenärerna sämre. Vill man "bara" betala 30 kronor för en 30 kronors biljett och inte 40 kronor, måste man alltså stå i två köer. Vem vinner på det.

Hur har SL egentligen tänkt?

4 kommentar(er):

Anonym,  20 maj 2010 09:38  

Paul i SVT partiledarutfrågning på morgonen så fick din partiledare frågan om nybyggnation. Svaret antydde att man önskade försvåra privatpersoners möjligheter att komma med invändningar vid nybyggnation. Ska det tolkas som att moderaterna vill sätta en grundläggande rättsstatsprincip åt sidan, dvs rätten att via domstol driva process i byggnadsärende? det verkade så i alla fall. I så fall hur rimmar det med respekten för enskildas rätt gentemot statsmakten? Tacksam för svar.
Olof Nyberg

Paul Lindquist 20 maj 2010 23:09  

Olof!

Jag är nog böjd att hålla med Fredrik Reinfeldt. Idag kan man utan egen kostnad överklaga ett demokratiskt fattat beslut i flera instanser.

Många gånger leder detta till fleråriga förseningar av viktig samhällsutveckling.

Jag kan ge dig två konkreta exempel. Norra Länken försenades 7 år och fördyrades med en miljard kronor pga. av ett överklagande som gällde huruvida man fick göra ett intrång i Nationalstadsparken genom att gräva upp en sträcka bakom Wennergrens Center, lägga ner tunneln och sedan återställa den.

Ett annat exempel är Lidingös nya återvinningscentral som det tog två och ett halvt år innan överklagandeprocessen var avklarad coh eftersom länsstyrelsen inte påbörjade miljöprövningen (vilken sen också kan överklagas) förrän detaljplanen vunnit laga kraft har vi snart 4 år efter att fullmäktige fattade sitt beslut frtfarande inte ens kunnat påbörja den.

Jag menar inte att man helt ska ta bort möjligheterna att överklaga, men en bättre balans behövs precis som Fredrik Reinfeldt påpekade.

Anonym,  21 maj 2010 20:15  

Det är väl ganska enkelt. Av någon anledning vill inte SL sälja kontantbiljetter i sin kiosker, men är av någon anledning tvingad till det. Alltså höjer man priet för att göra det så oattraktivt som möjligt.

Kliver man på Arlanda Express utan biljett kostar det 50 kr extra när man köper av kontrollören.

eldorado

Anonym,  27 maj 2010 13:05  

Pressbyrån behöver säkert inte någon ersättning för att sälja SL-biljetter. Det är ju en lockvara som det räcker att sälja till självkostnadspris. Sedan tar kunden med sig en tidning och en chokladkaka. Där finns avansen. Och visst går stämplingskön snabbare om alla har en färdig biljett och så minskas ju kontanthanteringen och rånrisken märkbart. Vi som åker SL ofta vet att det är mycket som inte är till för vår bekvämlighet utan för att allt ska flyta smidigt. Det är sånt man får ta när man vill rädda världen från koldioxiddöden. Plötsligt känns det som om morgonträngseln i T-banan tjänar ett högre syfte. Kollektivtrafik - halleluja - fast bäst är cykeln!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP