2010-05-31

Nu satsar vi på det gröna

Idag har vi presenterat majoritetens förslag till budgetdirektiv. Efter förra årets stålbad har vi nu med råge en budget i balans och kan återigen göra vissa riktade satsningar.

Med undantag för utbildningsnämnden och socialnämnden får samtliga nämnder en generell kompensation för att möta inflation och löneökningar med 1 %. Utbildningsnämnden får 1,5 % då deras lokalkostnader ökar pga. nya och ombyggda lokaler, samt 2,8 mkr extra för den väntade ökningen av barn och elever. Likaså får socialnämnden 1,5 % ökning av sin budget då deras kostnader för externa placeringar har ökat på senare tid.

Vilka satsningar görs då. Framförallt skulle jag vilja lyfta fram att vi ökar budgeten för skötseln av parker, grönområden och lekplatser med 2 mkr. Det motsvarar en ökning med 40 % (kapitalkostnader och overhead oräknat) och ligger helt i linje med lidingöbornas önskemål i samrådet kring översiktsplanen att just värna våra grönområden.. Samtidigt kan vi återställa vägunderunderhållet till 2009 års nivå efter den temporära sänkningen om 5 mkr i år.

Inom äldre- och handikappnämnden görs en stor satsning på nya särskilda boenden till vilket vi avsätter 42 mkr. Dessutom slopar vi avgifterna för boendestöd, som Kristdemokraterna tidigare har motionerat om, och ledsagning.

Sammantaget finns det, för att citera Anders Borg, ett begränsat reformutrymme. Det har vi tagit till vara och valt att prioritera våra kärnverksamheter. Skulle det sen visa sig att skatteintäkterna fortsätter att förbättras i höst utesluter jag inte att vi kanske t.o.m. kan göra en mindre skattesänkning nästa år. Men först prioriterar vi som sagt var stabila kommunala finanser och viktiga satsningar i våra välfärdstjänster.

Läs även: Lidingösidan

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP