2010-05-13

Lidingö får sin första professur

Den 22 maj installeras landets förste professor i möbelkultur vid Linköpings universitet. Det är Johan Knutsson, intendent vid Nordiska museet som blir den förste innehavaren av byggmästare John Mattson donationsprofessur i möbelkultur vid Linköpings universitet och Nordiska museet.

Professuren är knuten till Carl Malmsten – Furniture Studies på Lidingö som är en del av Linköpings universitet. Därmed blir det också Lidingös första professur.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP