2010-05-04

9 löften från Alliansen

Valet 2010 handlar om framtiden. Vad vi vill att Sverige ska kännetecknas av och hur vi vill att vårt land ska utvecklas. I höstens val står för första gången två tydliga regeringsalternativ mot varandra. Det ställer större krav än tidigare på att tydligt presentera för väljarna vilken samlad politik de har att välja emellan.

Vänsterexprimentet har med sina förslag tagit ett första steg i att bekänna färg. Resultatet är bland annat höjda inkomstskatter, ett avskaffande av RUT- och ROT-avdragen, höjda energiskatter, höjd bensinskatt och en särskild kilometerskatt. Tydligt är att deras politik hotar jobb, företagande och tillväxt, och att den försämrar möjligheterna att bo och leva i hela Sverige.

Mot Vänsterxprimentet står Alliansen. Vi kommer möta väljarna med tydliga besked om framtiden. Redan nu har vi presenterat förslag för att stärka människors trygghet och motverka brottsligheten. Under försommaren kommer vi att fortsätta presentera resultaten av de reformgrupper som arbetar med att ta fram våra gemensamma förslag för nästa mandatperiod. I god tid innan valdagen kommer vi möta väljarna med ett gemensamt valmanifest.

Väljarna kan lita på Alliansen. Därför ger vi nu nio viktiga besked om vilken politik vi inte kommer att genomföra under nästa mandatperiod.

Alliansens nio löften är:

• Vi lovar att inte höja skatten för vanliga löntagare

• Vi lovar att inte riskera statsfinanserna genom ofinansierade utgiftslöften

• Vi lovar att inte göra det dyrare att anställa unga

• Vi lovar att inte avskaffa RUT och ROT

• Vi lovar att inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt

• Vi lovar att inte förtidsavveckla kärnkraften

• Vi lovar att inte införa kilometerskatt

• Vi lovar att inte kvotera föräldraförsäkringen

• Vi lovar att inte skjuta upp förbifart Stockholm

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP