2010-05-06

Vänsterexprimentets skuggbudget lurar väljarna

I budgetlagen står det att "statens inkomster och utgifter skall budgeteras och redovisas brutto". Det finns det goda skäl till. En nettobokföring skulle vara direkt missvisande och lätt kunna manipuleras.

Men det tycks inte bekomma vänsterexprimentet som struntar i budgetlagens principer när de presenterar sin egen alternativbudget. Som politiska partier bryter de självklart inte mot någon lag förrän den dagen de eventuellt får ansvaret för statens finanser, men de lurar väljarna.

Bl a påstår de att jobbskatteavdraget bara minskas med 2,1 miljarder kronor i deras förslag och att detta bara drabbar dem som tjänar mer än 40 000 i månaden. I själva verket vill de minska jobbskatteavdraget med hela 9,3 miljarder och det berör alla som arbetar - från den första intjänade kronan.

Samtidigt införs ett avdrag för den som betalar A-kassa som minskar statens intäkter med 6,2 miljarder kronor och därtill sänks skatten på ersättningar från olika socialförsäkringssystem med ytterligare 1 miljard kronor. Men detta är inte detsamma som att jobbskatteavdraget behålls.

Thomas Östros (S) försvarar detta med att för "löntagarkollektivet som helhet tar skatteförslagen ut varandra". Det är förvisso sant, men för den som av en eller annan anledning inte är med i A-kassan blir det en tydlig skattehöjning.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP