2010-05-02

Rödgrön orättvisa 3 - Sämre stöd för sjukskrivna

Alliansens sjukförsäkringsreform har möjliggjort för tusentals människor som tidigare stämplades ut i passiva åtgärder att faktiskt komma tillbaka i arbete. För att bryta utanförskapet och se alla människors möjligheter har vi infört en reformerad sjukförsäkring med fokus på vård, rehabilitering och vägar tillbaka till arbetsmarknaden.

Under Socialdemokraternas tid vid makten förtidspensionerades 140 personer om dagen. Den trenden har vi vänt. I dag har antalet förtidspensionärer minskat med 60 000 personer jämfört med 2006. Varje människa som går till arbete är en vinst såväl för den enskilda som för samhället.

S, V och MP vill riva upp väsentliga delar av reformen för att gå tillbaka till den utstämplingspolitik som ställde tusentals människor vid sidan av samhället. Det skulle medföra sämre möjligheter för många människor att få de förutsättningar som krävs för att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP