2007-10-18

Finn 9 fel

Högsta domstolen i Storbritannien har slagit fast att Al Gores propagandafilm endast får visas i landets skolor om läraren efteråt kommenterar alla felaktigheter och överdrifter.

Inte mindre en nio sakfel eller överdrifter har man hittat i filmen. Bland annat är det varken vetenskapligt bevisat att orkanen Katarina, snösmältningen på Kilimanjaro eller torrläggningen av Tcadsjön orsakades av den globala uppvärmningen. Inte heller kommer världshaven att stiga med sju meter inom den närmaste framtiden, vilket påstås i Al Gores film "En obekväm sanning".

Till de våldsamma överdrifterna inkluderar domstolen också de diagram om temperaturförändringar och koldioxidutsläpp som Al Gore påstår är hundraprocentigt korrekta.

Det kanske mest hjärtskärande exemplet i filmen, de stackars isbörnarna som drunknar p g a brist på isflak, saknar vetenskapligt belägg. De enda kända fall av isbjörnar som drunknat är de fyra som omkom i en storm.

Till AP säger domaren Michael Burton:

- Gores film är i huvudsak grundad på vetenskaplig forskning och fakta, men i händerna på en begåvad politiker och kommunikatör kan filmen användas för att sprida politisk propaganda.

2 kommentar(er):

Anonym,  20 oktober 2007 23:03  

...och jag fann fyra i din text, vilket känns mycket för en rutinerad politikerräv som du som borde vara en van skribent?

- stavfel: Storbrittanien
- upprepning av ord: endast...endast
- hopskrivning av ord: AlGore
- saknad av kommatecken runt förklaringar: "...,de stackars...isflak,..."

Paul Lindquist 21 oktober 2007 01:27  

Vilken tur att jag inte aspirerar på Nobelpriset i litteratur...:-)

// Paul

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP