2007-10-28

Bakslag för Anders Borg

Efter att stämman i stor enighet ställt upp på Fredrik Reinfeldts och partiledningens förnyelse på alla viktiga områden blev det dock ett bakslag under stämmans sista självande minuter.

Anförda av Gunnar Hökmark och Christoffer Fjellner beslöt stämmodelegaterna att partiet klart och tydligt vill avskaffa spelmonopolet. Stödet för Hökmark och Fjellner var så tydligt att stämmopresidiet, för att undvika en votering, valde att direkt finna förslaget bifallet.

Som finansminister var Anders Borg av en annan uppfattning och menade att det enbart för utslag för en nyliberal retorik, men det hjälpte inte. I denna starkt ideologiska fråga vann politiken över nationalekonomin.

Källor: Expressen DN SvD Aftonbladet

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP