2007-10-30

Klockrent Lidingö Tidning

I dagens nummer av Lidingö Tidning finns ett helt uppslag som beskriver konstruktionen av och problematiken kring det kommunala skatteutjämningssystemet, den s k "Robin Hood-skatten".

Systemet är mycket komplicerat och ytterst få personer i Sverige förstår det fullt ut, men Lidingö Tidning lyckas verkligen att på ett pedagogiskt sätt beskriva och förklara hur det hela hänger ihop i stort.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP