2007-10-09

Stolt och nykter

Träffade idag ett annorlunda företag som är verksamt på Lidingö, Victorygruppen, som arbetar med alkohol- och drogrehabilitering enligt den s k Minnesotamodellen.

Verksamheten leds av Lisbeth Koel som tillsammans med de flesta av hennes medarbetare är nyktra alkolister. Lisbeth och hennes man startade verksamheten 1988 och erbjuder primärbehandling på Kvarnlyckan och förlängd behandling i ett s k halvvägshus som heter Oskarshemmet.

Att möta en kvinna som Lisbeth är oerhört fascinerande. Egentligen är det fantastiskt att hon lever överhuvudtaget. Efter en framgångsrik idrottskarriär som simmare på landslagsnivå då hon flera år bodde och tränade i Kalifornien blev hon beroende av alkholen. Enligt egen utsago söp hon bort sin dotter, sin famil och sitt jobb. Hon prövade på de flesta olika behandlingsmodeller som finns innan hon till slut blev nykter efter att just ha gått igenom Minnesotamodellen.

Med 40.000 kronor i startkapital lyckades hon några år senare starta verksamheten och idag erbjuder hon plats för 15 personer i primärbehandling under 4-6 veckor och 19 platser i efterbehandling som kan vara flera månader.

Själv har hon varit nykter i 23 år och anledning att vara mycket stolt, inte bara för den sakens skull utan för att hon har hjälpt så många andra tillbaka till en nykter och drogfri tillvaro.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP