2007-10-03

Vem ska annars betala?

Det är ytterst märkligt hur hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman, kan gå ut och påstå att det är "obegripligt att hyresgästerna ska behöva bekosta renoveringarna av allmännyttan".

Men vem ska annars betala? Det är ju hyresgästerna som bor där och som via sin hyra ska finansiera såväl drift och underhåll som räntor och avskrivningar.

Barbro Engman menar istället att det ska staten eller kommunen stå för, dvs. skattebetalarna. Men varför ska de som bor i villa, bostadsrätt eller privatägd hyresrätt plötsligt subventionera allmännyttans hyresgäster?

Det är ju inte precis så att kommunen kommer till undsättning när villaägarens gamla oljepanna har lagt av och behöver bytas ut eller att staten går in och bekostar ett stambyte i den lokala bostadsrättsföreningen.

Källor: SvD SvD2 SvD3

1 kommentar(er):

Anonym,  3 oktober 2007 kl. 10:53  

Dessutom bestämmer allmännyttans kostnadsnivå även hyrorna för de privatägda hyresfastigheterna. Om kostnader som rimligen ska belasta det beståndet lyfts bort och betalas av någon annan så förhindrar det privatvärdarna från att höja sina hyror för att finansiera de renoveringar de själva får betala.

Det skulle ju bli helt ohållbart och tvinga fram en ännu snabbare omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Är det det som hyresgästföreningen vill???

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP