2007-10-11

Det finns ett samband

Socialdemokraterna har gång på gång ifrågasatt Alliansens sänkning av A-kassan och menat att det inte blir fler jobb för att man "straffar" de arbetslösa. Men nu visar en studie i Finland att det finns ett klart samband mellan A-kassans nivå och arbetslösheten.

Egentligen är det inte så konstigt. De flesta av oss påverkas av ekonomiska incitament. Det finns inget skäl att tro att arbetslösa skulle vara annorlunda.

Däremot får man passa sig för att dra alla över en kam. Beteenden är indviduella. Även om A-kassan vore 100 % av lönen skulle en del (men långt färre) aktivt söka nytt arbete. På samma sätt skulle vissa indvider inte ens söka jobb även om A-kassan avskaffades helt och hållet.

För en regering handlar det alltså inte om att "straffa" de arbetslösa. Istället gäller det att hitta en bra balans mellan att ge dem som faktiskt blir arbetslösa en grundtrygghet utan att samtidigt ta bort incitamentet att få så många som möjligt att aktivt söka sig tillbaka till arbetsmarknaden.
Att döma av den fantastiska utvecklingen det senaste året har regeringens politik varit mycket framgångsrik. Utanförskapet har minskat och närmare 90.000 personer har under det senaste året gått från A-kassa till eget arbete. Det är svårt att se att dessa människor har blivt "bestraffade".

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP