2007-10-12

Valet av Gore devalverar fredspriset

Det är inte första gången som valet av fredspristagare ifrågasätts, i vissa fall därför att pristagaren har haft en hel del på sitt eget samvete, i andra fall därför att man kan ifrågasätta vilket bidrag till freden den prisbelöntes insatser verkligen har haft.

Som ledande politiker i världens största demokrati tycker jag inte att man kan ifrågasätta valet på det första kriteriet, däremot på vilket sätt Al Gores Hollywoodproduktion har bidragit till världsfreden.

För det första är det tämligen långsökt att hävda att miljöarbete leder till ökad fred, men även om man i förlängningen skulle kunna dra slutsatsen att en bättre miljö på något sätt minskar konflikterna i världen så borde det finns betydligt mer konkreta fredsinsatser värda att belöna. Låt oss inte glömma att Nobelpriset trots allt är världens mest prestigefylld fredspris.

Om man sen granskar Al Gores insatser blir valet än märkligare. I sin gärning som senator och vice-president har han mig veterligen inte lämnat några större avtryck på miljöområdet. Däremot har han skrivit en bok i ämnet, arrangerat en gala (Live Earth) och producerat en Hollywoodfilm.

So what? Har den norska Nobelkommittén verkligen inte högre krav på en fredspristagare än så?

Dessutom är filmen i allra högsta grad en mycket skickligt gjord partsinlaga och inte någon odiskutabel dokumentär sanning. Bara det faktum att filmen fick drömfabrikens eget pris, en Oscar, säger ju en hel del.

Man får inte heller glömma att Al Gore på intet sätt har avslutat sin egen politiska karriär. Om inte fru Clinton lyckas bli USA:s första kvinnliga president nästa år är det inte osannolikt att Al Gore tänker försöka en tredje gång och i så fall med ett prestigefyllt Nobelpris i ryggen. Undrar just om norrmännen insett att deras beslut kan komma att påverka utfallet ett kommande amerikanst presidentval...

Källor: DN DN2 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7

6 kommentar(er):

CharlieXB 12 oktober 2007 kl. 16:09  

Nu kan det hävdas utan större tvekan att norska Nobel kommittén agerar populistiskt. Visst är Gore en god människa och visst förtjänar miljön och en eventuell global uppvärmning att uppmärksammas, kanske t.o.m att få lite miljöpriser. Men att ge Gore Nobels Fredspris får oss att undra om fredspriset har med upprätthållandet av fred och förhindrandet av krig att göra eller om man bara behöver vara lite allmänt god, lobba för ett för tillfället aktuellt tema och givetvis vara väl synlig för att få det.

Anonym,  12 oktober 2007 kl. 16:16  

So what? Den kommentaren visar ju ungefär hur mycket du vet om politik... Det var inte vidare genomtänkt Paul. Om du läser artikeln igen ser du att Al Gores största bidrag varit att (tillsammans med andra, t ex Stern) föra upp frågan om miljö på den politiska dagordningen, han har alltså bidragit till att skapa den agenda utifrån vilken makthavare sedan handlar och bestämmer. Får man kanske föreslå en kurs i statsvetenskap, eller internationella relationer?
Jag tror inte att de velat prisa hans insats i hollywood, att du verkar tro det talar ännu sämre om dig och din förmåga till rationellt tänkande. När du sedan ifrågasätter de FAKTA som presenterats i filmen undrar jag om du överhuvudtaget sett den, mm? Nej Paul, fredspriset har inte devalverats, däremot har du själv lyckats minska värdet på dina kommentarer avsevärt. (Håller med Charliexb i vissa avseenden)

Anonym,  12 oktober 2007 kl. 16:20  

Ungefär lika begåvat som att ge arafat fredspriset.....

Hans film är lika opartisk och rättvisande som Michael Moores.

Det finns ett stort problem i svensk klimat debatt och det är bristen på kritiskt tänkande. I Danmark är tonen helt annorlunda och mera nyanserad.

/A

foreign | noise 12 oktober 2007 kl. 16:20  

"I sin gärning som senator och vice-president har han mig veterligen inte lämnat några större avtryck på miljöområdet."

I så fall rekommenderar jag dig å det starkaste att läsa på lite innan du kommenterar ämnet. Det roar mig att de tre exempel du citerar alla är de som man får reda på om man läser Aftonbladet, men bortom det verkar du inte ha varken intresse eller kunskap. Få har drivit miljöfrågor på ett så visionärt och framåttänkande sätt som Al Gore, och inom miljörörenlsen ses han som en ledare både av mer moderata såväl som radikala falanger. Till exempel fick han en stående ovation av Greenpeace efter sitt tal som amerikansk senator vid konferensen i Rio 1992, och jag rekommenderar Earth in the Balance från samma år. Att hans tid som vicepresident möttes med besvikelse av många tycker inte jag är speciellt konstigt, det är för det första knappast någon maktposition för att påverka nationell policy, och för det andra hjälpte knappast en republikansk kongress och en miljöskeptisk opinion. Däremot har han ägnat de åtta åren efter det åt att kämpa för att förändra opinionen, och lyckats på ett makalöst sätt, främst nationellt men även globalt.

Huruvida detta är rätt ämne för att ge fredspris för kan kanske diskuteras, men jag har min åsikt klar: viktigare fråga finns inte i vår tid, och ett starkt ledarskap från USA och Europa skulle kunna lägga grunden för en mycket ljusare framtid. Al Gore har redan lyckats föra fram positionerna för en global agenda baserad på samarbete, optimism och ansvarstagande i stället för konfrontantion, konflikt och ansvarslöshet. Är inte det värt ett fredspris?

Anonym,  12 oktober 2007 kl. 17:56  

Det är mycket framsynt av Nobelstiftelsen att ge miljörörelsens tillfälliga galjonsjuvel årets fredspris. Varför? Därför att det är oerhört viktigt att miljön lyfts fram som inte enbart nödvändig för överlevnad på ett basalt plan utan även som främjare av fred. Om klimatet fortsätter att försämras i den takt vi har idag kommer världen att stå inför krig om naturresurser och då främst tillgången på dricksvatten.

kalle strokirks elaka bildblogg 12 oktober 2007 kl. 18:50  

Se min kommentar på http://kallestrokirk.blogspot.com/

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP