2007-10-27

Dubbelseger på stämman

Inför partistämman hade jag lagt två motioner och till min glädje bifölls båda två.

Den första handlade om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, en viktig fråga som dels ökar konkurrensen, dels ger möjlighet till aktiva miljöval från konsumenternas sida. Idén till motionen fick jag när jag som nytillträdd ordförande i Käppalaförbundet insåg att överskottsvärmen i avloppsvattnet motsvarar uppvärmningen av över 40 000 bostäder.

Denna energimängd rinner idag till ingen nytta istället ut i Saltsjön. Förbundet har nu inlett samtal med Fortum Värme, men i dagsläget är vi beroende av deras intresse och goda vilja. Det ska inte behövas utan en rimlig utveckling är att på samma sätt som på el- och telemarknaderna tillåta olika leverantörer att utnyttja nätet och låta kunderna själva bestämma vem de vill köpa av.

Den andra motionen, som handlade om att slopa utdelningsförbudet för allmännyttan, blev också bifallen av stämman, men till skillnad från den första körde stämman i detta fall över partistyrelsen (hittills den enda fråga partistyrelsen fått stryk av stämman i en öppen votering).

Förbudet är helt ologiskt och innebär ett stort ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Kommunerna kan idag sälja enskilda fastigheter ur allmännyttan men reavinsten får inte tillfalla ägaren, kommunen och dess invånare, att användas till investeringar i skolor och äldreboenden som så väl behövs. Därför var det välkommet att stämman gav partiledningen ett tydligt besked om att undanröja en lag som helt i onödan begränsar kommunernas handlingsutrymme och möjlighet att tillhanda en god service till medborgarna.

Källor: SvD SvD2 SvD3 DN DN2 DN3 DN4

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP