2007-10-24

Dåliga förlorare

Professor Peter Esaiasson bedriver ett forskningsprojekt "Demokratins mekanismer" där en studie visar att besvikna socialdemokratiska väljare är mer benägna att jobba svart eller fuska med skatten om en borgerlig regering har makten.

I tidningen Riksdag & Departement säger han:

- Socialdemokraternas väljare är västvärldens i särklass sämsta förlorare. De blir mindre lojala mot samhället efter en valförlust.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP