2008-03-18

Bra dialogmöte om Södra Huvudleden

Igår kväll hade vi ett uppföljningsmöte med de föreningar vi genomförde en serie dialogmöten med förra året angående utredningen om Södra Huvudleden.

Utredningen är igång sedan slutet av förra året och beräknas vara klar i augusti. Några slutsatser eller färdiga skisser kunde utredarna inte visa än, men det blev ändå en bra information och framförallt givande att åter få ta del av synpunkter från olika intressegrupper.

När vi så småningom ska ta ställning till utredningens förslag gäller det att vi på ett klokt sätt kan väga olika intressen mot varandra. Så långt möjligt måste en ny väglösning bli bättre än den befintliga om den ska genomföras, men det är ofrånkomligt att en ny vägdragning innebär vissa ingrepp i den lokala miljön.

Det som är helt avgörande är att vi klarar av miljön och trafiksäkerheten runt Skärsätra skola liksom bullerproblematiken för närboende och längs Kottlasjön. Men det är lätt att stirra sig blind på alla problem och inte se möjligheterna med en ny vägdragning. Boendemiljön i Skärsätra kan förbättras, trafiksäkerheten ökar, avgaserna minskar och Mölna Ängar kan bli ett sammanhängande strövområde för lidingöborna.

Jag har stor respekt för dem som hyser farhågor för en ny vägdragning. Men till dem som vill lägga ner utredningen säger jag döm inte ut ett förslag i förväg utan vänta istället och se vad utredningen kommer fram till. Därefter kan vi jämföra detta alternativ med de redan utredda och förhoppningsvis fatta ett klokt beslut.

1 kommentar(er):

Anonym,  19 mars 2008 07:21  
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP