2008-03-20

Så olika man kan beskriva verkligheten

I Dagens Nyheter berättas om att Stockholms stad gör ett överskott på 1,3 miljarder kronor, pengar som den borgerliga ledningen sätter av för framtida infrastruktursatsningar.

Därtill fick stadens bolag ett överskott på 6 miljarder från försäljningen av Centrumkompaniet till brittiska Boultbee. Det överskottet ska i sin tur användas till att rusta upp bostadssområden i förorterna.

Låter onekligen som en stabil ekonomi med goda överskott som använts till satsningar som kommer stockholmarna till godo. Dessutom antyder finansborgarrådet Kristina Axén Olin att skatten kan komma att sänkas ytterligare.

I Svenska Dagbladet däremot presenteras årets resultat som enbart 46 miljoner kronor och oppositionen citeras med ett uttalande om "ekonomiskt haveri". Skillnaden beror på att SvD inte beskriver det totala driftöverskottet utan först räknar bort den avsättning som Stockholms stad gör för framtida infrastrukturinvesteringar. Så lätt kan man trolla bort 1,3 miljarder kronor och ge läsarna en helt annan bild av verkligheten.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP