2008-03-31

Äntligen!

Idag är det på dagen 2 år sedan jag i en starkt kritisk och mycket uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet beskrev polisens bristande IT-mognad.

Efter varje ingripande tvingas man åka in till stationen för att avrapportera - oavsett om någon har gripitis. Behöver man kolla bil- eller personnummer kan man få vänta i 10-20 minuter innan ledningscentralen svarar. Dessutom saknar polisbilarna GPS, något som i princip varje taxi har idag. Därmed kan ledningscentralen inte styra bilarna effektivt och poliserna tvingas slå upp adresser i kartböcker vilket förlänger utryckningstiderna.

Kort sagt, polisen ligger långt efter såväl näringslivet som kommuner och landsting när det gäller att effektivt utnyttja teknikens möjligheter. Men nu äntligen tycks det som det är förbättringar på gång.

Svenska Dagbladet avslöjar idag att polisen nu ska få handdatorer för att kunna göra registerslagningar och avrapportera efter ingripanden. Bara i Stockholm räknar man med att detta motsvarar 35-40 polisers arbete, tid som istället kan läggas på att effektiv brottsbekämpning.

I ett första skede ska ett begränsat antal poliser testa systemet, men så småningom kommer det att rulla ut på bred front. Äntligen, som Gert Fylking sa!

1 kommentar(er):

Anonym,  7 april 2008 21:59  

Vad kan man vänta sig av en myndighet som slösar med resurserna som Polisen. Köper filmer av Albert Gore, sätter fast vanligt hyggligt folk för påhittade brott, sjablar bort utredningar, tar "mutor" mm. Det fordras nog en ordentlig omorganisation för att få en polis som klarar uppgiften "Serv and protect"

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP