2008-03-25

Centerpartiets förslag en bidragsfälla

Det ett mycket populistiskt förslag som centerledaren Maud Olofsson lägger fram när hon föreslår att barnbidraget ska tas bort för "höginkomsttagare". Ett utspel som uppenbarligen är ägnat åt att ge centerpartiet medialt utrymme och kanske också är ett förhandlingsutspel gentemot Allianskollegorna, men som rimligen inte kan bli regeringspolitik.

För det första skulle kan man knappast beteckna den som tjänar 20 000:- i månaden som höginkomsttagare. Som jämförelse kan nämnas att medianinkomsten för heltidsarbetande 2006 låg på 23 917:- per månad. Tar man med hela befolkningen över 20 år (inklusive pensionärer, arbetslösa, studerande och deltidsarbetande) landar den genomsnittliga förvärvsinkomsten på 17 255:-.

För det andra motverkar ett sådant förslag regeringens jobbpolitik. Om en ökad inkomst medför ett lägre barnbidrag, varför då arbeta mer? Här måste jag faktiskt ge den socialdemokratiska riksdagsledamoten Veronica Palm rätt när hon säger att förslaget "motverkar arbetslinjen för kvinnor, många riskerar att få betala för att få gå upp i arbetstid".

För det tredje bortser centerpartiet från den viktiga kopplingen mellan barnbidrag och försörjningsbörda. Vi har en lång tradition av stark progessivitet i skatteskalan i Sverige och även om de värsta avarterna försvann i samband med den "underbara natten" 1981 har marginalskatterna åter skärpts och redan vid en månadsinkomst på 28 408:- betalar man 52 % skatt på varje inkomstökning och från 42 258:-/månad 57 %. Någon hänsyn tas inte till om inkomsten ska försörja en, tre eller fem personer, progressiviteten slår till blint oavsett försörjningsbörda.

Det är till och med så att om inkomsterna är ojämnt fördelade mellan makarna betalar familjen som regel mer i skatt eftersom det är den individuella inkomstnivån som avgör marginalskattens storlek.

Om man avskaffar den statliga inkomstskatten (inlusive värnskatten) och låter alla betala en lika stor andel av sin inkomst kan man mycket väl fundera i termer av ett inkomstprövat barnbidrag, men så länge vi har progressivitet i skatteskalan är det orimligt att inte ha kvar barnbidraget alternativt ersätta det med ett barnavdrag i deklarationen.

Källor: Expressen Aftonbladet Dagens Nyheter SvD

1 kommentar(er):

Anonym,  25 mars 2008 16:11  

Givetvis är detta ett politiskt utspel för att dra uppmärksamhet från alliansregeringens problem med sitt jukförsäkringspromemoria som läggs fram övermorgon.

Var rädd om Sveriges resurser, stöd Påskuppropet mot "införandet av rehabiliteringskedja"!!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP