2008-03-07

Kwasten sopar inte rent denna gång heller

Återigen har överåklagare Christer van der Kwast misslyckats med att vinna ett mål. Denna gång ett skattebrottsmål mot de tidigare Skandiadirektörerna Lars-Eric Pettersson och Ulf Spång som båda frias helt av tingsrätten.

Antingen väljer van der Kwast i allt för stor utsträckning att åtala människor när det saknas grund för detta eller så klarar han helt enkelt inte av att vinna sina mål. Oavsett så kostar han skattebetalarna stora summor.

Källor: Aftonbladet E24 DN

3 kommentar(er):

Anonym,  8 mars 2008 02:12  

Det är tyvärr inte kvasten som har misslyckats, utan moralen.

Liberalism liknar idag ett libertinskt beteende snarare. Påståendet att ett självförverkligande liv med nödvändighet innebär en "individualistisk" (se egoistisk) livstil och att allt annat är ett misslyckande eller onaturligt genererar givetvis denna typ av beteende både långt upp i samhällshierarkin, men även längre ner.

Vad människor tyvärr verkar glömma/förneka är att detta kommer att ha konsekvenser för oss alla. Det blir vi och dom, vi och dom. Motsatser, motsättningar, aktioner och reaktioner.

Människan är en överlevare, desto mer de översta skikten trycker neråt, desto större blir tyvärr reaktionen. och vice versa. Ett exempel var det hemska brott familjen Campiogiani upplevde.

Denna typ av brott och andra kommer att bli fler och allvarligare (jo, allvarligare), desto mer utsatta och desperata alla grupper i samhället känner sig. En desperation som fötts ur den individinriktade verklighet vi tränas/hjärntvättas till att anamma. Vi blir desperata när vi känner oss marginaliserade eller begränsade av andra grupper i samhället. Om vi koncentrerar oss på likheterna oss emellan bör inte desperationen rimligen minska? Om desperationen minskar bör rimligen övergreppen i form av varje grupps "roffande" minska o därmed reaktioner ifrån övriga grupper. Sluta marginalisera kvinnor, unga, gamla, män, bögar, invandrare, rika, fattiga. Sluta helt enkelt att se grupper. Se en helhet. Vi behöver endast en kategori; Människor. Och detta behöver inte inkräkta på människors lycka, välfärd och möjlighet till självförverkling. Problematiken ligger i vad vi idag definerar som självförverkligande. Matrix-filmerna beskriver inte en framtid, det är samhällskritik.

Adam Smith förespråkade inte enbart marknad för att öka välfärden, utan även ett starkt inslag av moraliskt ansvar. Detta har i vår allt mer ekonomiserade värld blivit ett undanträngt, marginaliserat begrepp, främst pga att det ej kan mätas och kategoriseras; "Då kan det ju inte vara viktigt."

Individualism ett begrepp som förknippas med liberalism, men som snarare hör hemma bland andra uppfinningar som den mest extrema elit tagit i bruk för att se till att samhället fortsätter sitt patologiska konsumtionsmönster. Detta behövs ur deras synvinkel av främst två anledningar: 1) för att vår extrema konsumtion (inte den nödvändiga eller den rimliga) ger dem möjlighet att bevara sin värld och dess standard 2) för att vår värld som vi nu uppfattar den (som något som skall konsumeras = man ska ha, framför att vara) hindrar oss ifrån att upptäcka vad som verkligen pågår mitt framför våra ögon. Och nej, detta är inte extrem vänsterpropaganda. Detta gäller 99% av alla som bor på Östermalm oxå. Denna del av vårt samhälle används tyvärr för att föra våra herrars budskap vidare ut i samhället. Vi vänder oss till kändisar, rika m fl för riktning i livet och för en aning om vad vi "ska" värdera högt i livet. Dessa människor är tyvärr ofta de mest duperade av oss alla och lider i allra högsta grad av något som kan liknas vid begreppet "falskt medvetande".

Frågan är inte huruvida man får tjäna pengar eller inte, om man har den ena eller den andra skjortan, bilen eller vart man åker på semester. Frågan är varför dessa saker har blivit så eftertraktade. Denna strävan bortförklaras ofta som något naturligt hos människan, vilket är fullständigt fel. Detta är sociala konstruktioner. Dessa institutioner finns där av en anledning, såvida man inte är fullständigt naiv och blåögd. Frågan är då vem som tjänas av att de bevaras.

Ulf och Lars-Eric må ha blivit friade, det betyder tyvärr inte att ett brott inte har begåtts. Den juridiska definitionen är rätt oviktig, då deras beteende de facto bryter mot den breda uppfattningen i vårt samhälle om vad som är rätt och fel. Jämför den friande domen mot diverse våldtäktsmän. Ingen fälld, men att brott har begåtts råder det ingen tvivel om. Lagen är vidare ALDRIG rättvis, då den formas av de institutioner som har makten. Dessa institutioner har inget intresse av rättvisa lagar. De formar lagen till att gynna dem. Ett tydligt exempel på detta är hur vårt patriarkaliska samhälle gång på gång "friar" våldtäktsmän.Förutom om det är en invandrare förstår, då fälls den jäveln direkt.

Jag riktar ett stort grattis till Ulf och Lars-Eric, ni må vara rika i pengar mätt, men där det räknas (vilket ni en dag lär er) är ni bankrutt. Ert beteende och Er oförmåga att känna ånger eller tveksamhet angående Era handlingar är bara ett tydligt tecken på Era sociopatiska tendenser.

Anonym,  9 mars 2008 21:27  

Po�ngen var inte huruvida Sp�ng och Pettersson var skyldiga eller ej utan Kwasts of�rm�ga att vinna m�l.

Svea 10 mars 2008 22:30  

Vill någon ha lite fakta, fakta vilka journalisterna valde bort kan man gå in på www.sourze.se under rubriken Näringsliv och läsa en artikel med titeln "Någon måste bära ansvaret". Där pläderas för att kollektivt ansvar också är ett ansvar, något som P1:s journalister inte anser. Varför publicerade ingen detta tidigare?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP