2008-03-07

Vill SvD sänka Vårdval Stockholm?

När man läser Svenska Dagbladets artiklar om Vårdval Stockholm kan man nästan tro att de var producerade på socialdemokraternas partihögkvarter. Artiklarna är så vinklade och fyllda av fel att man kan fundera på om tidningen och dess reporter i själva verket vill sänka hela vårdvalsreformen.

För det första: Svenska Dagbladet väljer att jämställa nedläggningar med sammanslagningar och verksamhetsförändringar. Sammanslagningar och verksamhetsförändringar innebär inte nödvändigtvis att det blir mindre eller sämre vård. Tvärtom kan det handla om att effektivisera administrationen så att mer av resurserna riktas mot patientarbete. Det kan också handla om att göra små verksamheter mindre sårbara, t.ex. då personal är sjukskriven, går på utbildningsmöten eller hemma och vabbar.

En del av förändringarna är också verkligt marginella i omfattning. Som exempel kan nämnas Brottby, där det enbart funnits en deltids sjukskötersketjänst, som nu flyttas.

För det andra: Vårdval Stockholm omfattar vårdcentraler (husläkarmottagningar), barnavårdcentraler, mödravårdcentraler, fotsjukvård och logopedi. Trots detta väljer SvD att i sin lista över förändringar och nedläggningar inkludera primärvårdsrehab, som alltså inte ingår i vårdvalet och dessutom rör en samlokalisering av verksamheten – ingen nedläggning.

För det tredje: Svenska Dagbladets lista över nedläggningar och sammanslagningar inkluderar samtliga kända förändringar – även de som ligger utanför första kvartalet. Däremot inkluderas inte någon av de mottagningar som beräknas starta senare än första kvartalet.

För det fjärde: En av de största förändringarna med vårdvalet är att det nu är fritt fram att välja var du vill lista dig. Det gör att hela SvD:s upplägg med att jämföra vårdcentralernas placering med medelinkomsten i området är helt förlegat. Det hade möjligen varit intressant i det tidigare systemet med dess områdesansvar, men säger mycket lite om hur Vårdval Stockholm fungerar. Nästan alla länsbor har ett femtiotal mottagningar som ligger inom en halvtimmes restid att välja emellan.

För det femte: I de nya regelböcker som har tagits fram för verksamheten höjer landstinget kraven på öppethållande, kvalitet och service. Det görs för att säkerställa en hög kvalitet och god säkerhet för alla besökande på exempelvis BVC. Många av de verksamhetsförändringar och sammanslagningar som har skett har sin grund i dessa högre krav. Redan tidigare har underlaget för en del mottagningar varit bristande, och med nya och högre krav blir det nödvändigt att skapa större enheter för att klara en god service gentemot barnen och deras föräldrar.

För det sjätte: Många av de förändringar och personaljusteringar som sker inom landstingets egen verksamhet bygger på ett sedan tidigare befintligt behov av verksamhetsjusteringar. Att detta genomförs i samband med att ersättningssystemets omläggning är också naturligt, men kan inte sägas vara orsakade av vårdvalsmodellen.

För det sjunde: Oavsett vilka resultaten skulle vara är det orimligt att efter två månader dra slutsatser om hela reformen och vad den innebär för vårdutbudet i stort. Föga förvånande har exempelvis en mottagning på Östermalm som socialdemokraterna förra mandatperioden tvingade att stänga en kortare starttid än en helt ny verksamhet i förorten, där lokal och personal måste säkras innan verksamheten kan dra igång. Vissa av effekterna som syns i SvD:s granskning är därför förväntade, men säger inget om möjligheten på sikt att få god tillgänglighet i vården.

Avslutningsvis: Svenska Dagbladet påstår att Filippa Reinfeldt ”[inte vill] kommentera skillnaderna i inkomst i SvD:s undersökning”. I själva verket påpekade Filippa i ett längre samtal med SvD:s journalist redan i tisdags att det var svårt att kommentera något om hon inte fick ta del av underlaget, vilket hon alltså inte fick. På direkt fråga till redaktionsledningen igår, torsdag, blev svaret igen nej.

Efter denna kritik av metoden i Svenska Dagbladets granskning bör också påpekas att bilden faktiskt är en annan om man lyfter blicken, som exempelvis Dagens Nyheter gör i en artikel där man bland annat berättar att 26 av de 40 vårdcentraler som förväntas öppna under 2008, öppnar i förorter eller kranskommuner runt om i Stockholms län.

Hittills har 40 nya vårdcentraler blivit godkända för att starta verksamhet inom Vårdval Stockholm under 2008. Det är 13 mottagningar som redan har startat och ytterligare 27 planerar att starta under 2008.

Under förra mandatperioden, när socialdemokraterna styrde landstinget, startades ingen ny husläkarmottagning. Däremot stängde soscialdemokraterna två mottagningar, Sorunda hälsomottagning i Nynäshamn och Sibyllekliniken på Östermalm.

Övriga källor: SvD SvD2 SvD3 DN DN2 DN3

2 kommentar(er):

Anonym,  7 mars 2008 14:06  

Lena K Samuelsson (c.red) kommer från Arbetet och Aftonbladet...

Sabina Wallenstam 21 mars 2008 16:11  

I Brottby har det funnits en heltidsanställd distriktssköterska och en heltidsanställd barnmorska.

-Är det en förändring i marginell omfattning när den enda primärvården på en ort avvecklas...??? Att avveckla är väl för faan sossepolitik. Att utveckla är borgerlig politik. Gå och lägg Dig gråsosse!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP