2008-03-18

Satsning på förskolan

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Alliansens partiledare med Fredrik Reinfeldt i spetsen om regeringens satsning på kvalitet i förskolan. Bland annat kommer man åter att satsa på en dedikerad förskollärarutbildning för att att säkerställa att det finns gott om välutbildad personal inom denna viktiga samhällssektor.

Vi som är aktiva i den kommunala vardagen vet hur svårt det har varit att rekrytera förskollärare de senaste åren. Delvis för att barnomsorgen har vuxit kraftigt i storlek, men också för att lärarutbildningen i det närmaste har havererat.

Om den pedagogiska kvaliteten ska kunna vidmakthållas och utvecklas behöver förskollärarutbildningen förbättras, fler förskolelärare behöver utbildas och löneskillnaderna mellan förskolelärare och barnskötare öka så att det blir attraktivt för fler att utbilda sig och ta ett större ansvar.

I artikeln nämner partiledarna också en satsning på barnomsorgspeng. Egentligen känns det rätt märkligt att det år 2008 fortfarande inte är genomfört i hela landet, men så är det dessvärre. För lidingöborna är barnomorgspeng däremot inte någon nyhet utan sedan länge en självklarhet.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP