2008-03-31

Skicka böterna dit de hör hemma

Barnombudsmannen (BO) vill bötfälla skolor som inte arbetar tillräckligt aktivt mot mobbning. Att lärare och rektor har en viktig uppgift inom detta område är uppenbart, men om någon ska straffas är det väl den som mobbar.

I Sverige är vi snabba på att springa ifrån det individuella ansvaret och lägga det på samhället/kommunen/staten/arbetsgivaren eller som i detta fall skolan. Men i själva verket är det den eller de som mobbar som bär ansvaret för sina handlingar.

Stöd därför skolorna i deras antimobbningsarbete, ställ krav på att det är evidensbaserat och ge skolorna verktyg att agera när så behövs, men skicka böterna till den de som mobbar och deras föräldrar.

Källa Svenska Dagbladet

1 kommentar(er):

Anonym,  5 mars 2009 18:52  

stoppa mobbingen i äldre och handikappförvaltningen. Nolltolerans!

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP