2008-03-15

Ideologin går först

I Luleå kräver kommunstyrelsen att barn- och utbildningsnämnden ska spara pengar. Nämnden beslutar då att lägga ut städningen av skolorna på entreprenad vilket ger en besparing på 5 miljoner kronor.

Men som så ofta i socialdemokratiskt styrda kommuner har Kommunal stort inflytande så efter ett internt partimöte väntas kommunstyrelsen på måndag säga nej till nämndens besparingsförslag.

På Lidingö motsvarar 5 miljoner kronor ca 5 öre på skatten. Eller så skulle man kunna anställa 12-14 nya lärare. Men i Luleå är det viktigare att av ideologiska skäl se till att städningen sköts av egen anställd personal...

Källa: Norrbottens-Kuriren

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP