2008-03-02

Kloka förslag från bostadsutredare

Den 18 april ska en statlig utredning lägga fram förslag om ändringar i regelverket för de kommunala bostadsföretagen, den s k "allmännyttan", men redan nu har någon uppenbarligen läckt information.

Enligt Svenska Dagbladet kommer de kommunala bolagen få generera och dela ut vinst till sina ägare, dvs kommunerna. Däremot förbjuds kommunerna att snedvrida konkurrensen gentemot de privata fastighetsägarna genom exempelvis förmånliga borgensåtaganden. Hyrorna ska vara efterfrågestyrda, men hyresnämnden ska vid tvist avgöra vad som är en skälig hyra.

Hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman, skriker förstås i högan sky och menar att detta är slutet för "allmännyttan". Men hon har fel. Om inte något görs kommer hyresrätten snart gå sotdöden till mötes.

Så länge "allmännyttan" subventioneras av kommunerna, inte får gå med vinst och dessutom bestämmer vilka hyror de privata fastighetsägarna får ta ut kommer trycket på att omvandla lägenheter till bostadsrätter vara fortsatt stort. Dessutom kommer ytterst få nya hyreslägenheter att byggas.

En annan effekt av de konstlat låga hyrorna i attraktiva områden är extremt långa bostadsköer och en stor andrahandsuthyrning med ibland rena ockerhyror.

Det finns inga fria luncher, inte heller på bostadsmarknaden. Det är dags att politiker och hyresgästföreningens representanter inser detta. Med en fungerande, men reglerad marknadsekonomi för hyresrätter kommer köerna att minska och fler hyreslägenheter byggas.

SvD

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP