2009-01-12

Bristande lokalkännedom

Varje gång en reporter ringer mig från gratistidningen Mitt i Lidingö betonar de att de ringer från "lokaltidningen" Mitt i Lidingö. Med tanke på att det lokala materialet är tämligen utspätt med artiklar och insändare som helt saknar lidingöanknytning tycker jag det känns lika lustigt varje gång.

I morgondagens nummer (som landade i brevlådan redan idag) finns exempelvis en stor artikel på två helsidor om "de osynliga kändisarna", dvs. personer vars röster är kända men deras utseenden är okända.

En av de som porträtteras är "Fröken Ur", Johanna Hermann Lundberg eller Hanna Lundberg som hon kallades när hon växte upp på Lidingö på 70-talet. Johanna som var en av mina klasskamrater i grundskolan är för övrigt dotter till en av Sveriges då mest välkända radio- och TV-profiler nämligen Alica Lundberg.

Men lokalkännedomen på redaktionen är kanske inte så stor, för inte med ett enda ord nämns Johannas koppling till Lidingö i "lokaltidningen" Mitt i Lidingö...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP