2009-01-30

Det finns bara ett "hot" mot Lidingöbanan

I dagens LT hävdas att hoten mot Lidingöbanan blir alltfler och man nämner vägen, infarten till Dalénum och broklaffen som exempel. Men som jag sa till reportern när hon intervjuade mig utgör dessa inga hot mot Lidingöbanan utan det enda som avgör dess framtid är SL:s vilja att investera i en fortsättning med nya vagnar.

Broklaffen måste utifrån domstolens beslut renoveras och detta oavsett om tåget går där eller inte. Visst kommer trafiken att påverkas under reperationstiden, men då får ersättningsbussar ta vid. det har SL gjort förut. Broklaffen utgör således inget hot mot Lidingöbanan.

Samma sak med infarten till Dalénum. Huruvida tåget är kvar eller inte påverkar kostnaderna för och utformningen av infarten, inte tvärtom. Vi måste således veta om SL avser att ha kvar Lidingöbanan innan infarten byggs, men infarten i sig har ingen inverkan på Lidingöbanans framtid.

Så till sist vägfrågan. En ny väg, om den byggs, kommer på ett eller annat sätt att gå parallellt med Lidingöbanan. Visst kommer Lidingöbanan att påverkas av vägens placering och utformning såtillvida att det kommer att bli frågan om undergångar och beroende på alternativ kan spåret komma att flyttas något i sidled, men något hot mot Lidingöbanan utgör inte Södra Huvudleden.

Det finns med andra ord bara ett "hot" och det är att SL mot all förmodan skulle bestämma sig för att ersätta Lidingöbanan med busstrafik. Just nu förhandlar vi med SL om just detta och jag är positiv och full av tillförsikt. Mycket mer än så kan jag inte säga för tillfället och det kanske är skälet till tidningens spekulationer.

3 kommentar(er):

Anonym,  31 januari 2009 10:15  

Hotet mot Lidingöbanan är väl du Paul, om du på fullt allvar menar att "nya leden" inte skulle utgöra ett hot mot Lidingöbannan, så anser jag att du har fel.

För vad blir konsekvensen för Lidingöbanan och under hur lång tid kommer Lidingöbanan vara tillgänglig under byggarbetet i och kring "nya leden".... I princip kommer väl Lidingöbanan vara "avklippt" från Aga station under ett antal månader & år...?


/Anders Nilsson

Paul Lindquist 31 januari 2009 10:54  

Anders!

Självfallet kommer lidingöbanan att påverkas under byggtiden av en eventuell ny väg. I vilken omfattning och hur länge beror på vilket alternativ som väljs.

Men det är inte samma sak som att lidingöbanan skulle läggas ner för att vi löser vägfrågan.

Lidngöbanan kommer också att påverkas av den nya infarten till Dalénum och det faktum att vi måste renovera broklaffen, men du förespråkar väl inte att vi ska avstå från att omvandla en hel stadsdel eller trotsa ett dosmstolsutslag bara för det.

Dessutom kommer lidingöbanan i sig behöva renoveras för att kunna köra nya vagnar och det är väl inte osannolikt att det kommer att innebära avstängning av trafiken under en viss period. Det ser jag inte heller som ett hot utan en förutsättning för banans fortlevnad.

Anonym,  5 februari 2009 09:51  

Har ni diskuterat med SL ang. signalsystemen. En fullt säker och rimlig bomstängning vid övergångerna Skärsätra, Kottla och Högberga är 20-30 sekunder (Ref VTI's utredning kring spårvägssäkerhet). Idag är trafiken avstängd i över 1 minut. Det beror på att signalen drar igång när tåget kör in på perongen och inte när den rör sig mot korsningen. Skall en skolklass på så tar det extra lång tid. Köerna blir unödigt långa och boende i området får onödigt mycket avgaser i sitt närområde

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP