2009-01-26

Mer om motståndet mot kvotering

I helgen kom ett glädjande avståndstagande från kvoterad föräldraledighet från en av de mer tongivande och inflytelserika moderata riksdagsledmöterna, Henrik von Sydow som uppenbarligen felaktigt utpekats i media som delaktig i den moderata rapporten.

I en kommentar till förra veckans blogginlägg pekar för övrigt en läsare på en mycket bra ledarartikel i Svenska Dagbladet från 2004. Där skriver man bl a:

Inom den politiska vetenskapen finns det begrepp för vad en stat kallas, som med hjälp av sitt våldsmonopol beskattar sina medborgare, för att därefter, med deras egna pengar, tvinga in dem i levnadsmönster som de själva inom familjen inte har valt. Det spelar inte så stor roll att detta sker med hjälp av mysiga, fluffiga och i allmänt livsbejakande ordvändningar.

Trots att det är nästan 5 år sedan den skrevs är slutsatserna lika riktiga idag.

1 kommentar(er):

Anonym,  4 februari 2009 14:43  

Hej Paul

Nu kommer jag att säga något som gör dig mycket förvånad. Henrik von Sydow gjorde helt rätt när han tog avstånd från könskvotering. Att företräda ett parti som så uppenbart vill bevara de dammiga förlegade strukturer som bär upp samhället idag. Idag är det okej att var tredje ledamot i EUparlamentet är en kvinna. Det är okej att kvinnor får lägre lön på jobbet, det är okej att uppfostra sina söner till att använda nedsättande benämningar på det kvinnliga könsorganet när de blir arga. Detta är en inneboende struktur som aldrig kan motverkas av ett parti som inte erkänner dess existens. Könsmaktsordningen bär upp gubbväldet, inom alla partier och inom hela det svenska samhället utanför det partipolitiska livet. Det finns en avgörande skillnad. Den står mellan de som erkänner och aktivt försöker motverka dessa strukturer och de som inte erkänner att problemet existerar. Könskvotering är ett av våra främsta vapen mot könsmaktsförhållandena i slutna organisationer och privata företag.Könskvoteringen skulle inte behövas om det inte fanns män, för det är företrädesvis män, som Paul Lindquist och Henrik von Sydow. Er hårdnackade ovilja att erkänna och arbeta mot de patriarkala strukturerna i samhället gör att könskvotering är ett nödvändigt vapen för att få in kvinnor i traditionella mansdominerade miljöer.

Möjligt att detta är en sidekick, dock är den nödvändig för att förstå min positiva inställning till Henrik von Sydows ställningstagande i kvoteringsfrågan.

mvh
/Jonas Lundgren
Ungdomspolitiker
Vänsterpartiet Lidingö
Styrelseledamot
Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm
Luddigt och Logiskt i Politiken

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP