2009-01-07

Ett spännande 2009 väntar oss

Vid sidan av finanskrisens utmaningar har vi en rad spännande frågor att hantera under 2009.

Bland dessa finns naturligtvis förhandlingarna med SL om lidingöbanan där jag hoppas att vi snart ska vara överens. Så här långt ser det positivt ut, men i en förhandling är ingenting klart förrän allting är klart.

En närliggande fråga är naturligtvis Södra huvudleden. För närvarande är utredningen ute på remiss och avsikten är att vi före sommaren ska kunna ta ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet.

Andra förhandlingar, som även de har kopplingar till SL och lidingöbanan, är de med JM avseende Dalénum. Även dessa hoppas vi kunna avsluta under våren så att spaden äntligen kan sättas i marken för detta efterlängtade projekt.

När besluten väl är tagna om Dalénum är det dags att börja nosa på nästa stora utvecklingsprojekt, nämligen infarten till Lidingö med en överdäckning av Södra Kungsvägen. Kopplat till detta finns också behov av en utökning av Lidingö centrum med ytterligare butiker och fler parkeringsplatser.

Ett antal mindre detaljplaner för det lokala näringslivets utveckling ligger också på vårt bord, såsom nya ICA i Larsberg, nya verksamhetslokaler vid Tryffelslingan och Nimbus Maxi Centers kommande anläggning vid Islinge Hamnväg.

2009 är det också meningen att vi ska sjösätta fritt val inom äldreomsorgen så att de som behövre plats på ett äldreboende själva ska kunna välja vilket de vill bo på. För att göra valet reellt kommer ett par nya äldreboenden med olika huvudmän att byggas de närmaste åren.

Ja, det är några av de större frågorna vi har att hantera under det kommande året. Men det finns många fler och om dessa får jag säkert anledning att återkomma till på bloggen och i andra sammanhang framöver.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP