2009-01-20

Populistiska utspel av ledande socialdemokrater

Ett av de mer populistiska utspelen från socialdemokraterna kom í helgen från Carin Jämtin, en gång i tiden biståndsminister, numera oppositionsråd i Stockholm. Hon kräver nämligen på DN Debatt tillsammans med sina oppositionskollegor i Linköping och Kristiansstad att landets kommuner och landsting ska införa uppsägningsstopp.

Kravet är lika populistiskt som obegåvat. För det första utgår trion (vilket inte är ovanligt inom socialdemokratin) från ett arbetstagarperspektiv istället för invånarnas behov. Kommuner och landsting finns inte till för att sysselsätta ett antal medarbetare utan för att leverera bra sjukvård, skola, omsorg och en hel del annat till medborgarna.

För det andra finns det 290 kommuner, 18 landsting och 2 regioner, var och en med sina förutsättningar. Det går helt enkelt inte att generalisera som Jämtin & Co gör. Några kanske behöver anställa fler medan andra har behov av färre medarbetare.

Befolkningsstrukturer förändras vilket innebär att behov av förskolor, skolor, hemtjänst och äldreboenden förändras över tiden och detta alldeles oberoende av en global finanskris. Menar sossetrion verkligen på fullaste allvar att kommuner ska ha kvar lärare i tomma skolor och hemtjänstpersonal även om det inte finns någon att ge omsorg till?

Troligen inte om det kommer till kritan och framförallt inte om de själva hade fått medborgarnas förtroende och ansvaret att leda sina respektive kommuner. Men det är ett bra sätt att få en debattartikel publicerad.

För det tredje vittnar kravet på en obefintlig kunskap om nationalekonomiska elementa. Att ha fler anställda i en verksamhet än vad som krävs är ekonomiskt resursslöseri. Det innebär dels att skattetrycket måste hållas högre än vad som annars hade varit fallet, dels att de resurserna inte är tillgängliga för annat arbete i samhället.

Det vi upplever just nu kommer att vara en smärtsam process för de som drabbas personligen, inte tu tal om annat. Därför är det viktigt att det finns ett bra skydd för de som förlorar sitt arbete, men framförallt ett bra stöd att kunna komma vidare. För även om det ser mörkt ut just nu kommer nästa högkonjunktur att komma och då ska vi vara redo att satsa på framtidens jobb.

Finns det någon som idag saknar den svenska teko- eller varvsindustrin? Knappast! Därför ska samhället inte klamra sig fast vid industrier som inte har någon framtid och inte heller tvinga kommuner och landsting att hålla kvar personal man inte behöver. I båda fallen förlänger man bara krisen och därmed pinan för de som drabbas.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP