2009-01-12

Oppositionen engagerar sig i villaägarförening

Igår bildades det en ny villaägarförening på Lidingö, nämligen Kottla Strands Villaägarförening. Initiativtagare är Albert Libik som skrivit en och annan insändare om vägfrågan på sistone.

Just vägfrågan tycks vara det bärande skälet till att föreningen bildas, särskilt som deltagarlistan som de närvarande var tvungna att skriva på för att överhuvudtaget komma in på mötet var utformat som ett upprop mot en ny väg norr om banan. Det var först när några deltagare protesterade som en neutral lista också togs fram.

Inte helt oväntat är några av oppositionspartiernas intresse stort för denna förening. Så var t ex lidingöpartiets Lars H Ericsson och Evelyn Lewandroski med vid detta konstituerande möte trots att ingen av dem varken är villaägare eller bor vid Kottla strand.

Det gör däremot centerpartiets Lillian Becker som också valdes in i styrelsen. Hon får nu en intressant balansgång att hålla mellan detta engagemang och sitt uppdrag som ledamot av kommunstyrelsen som senare i vår ska hantera remissvaren om vägutredningen. Där kommer Kottla Strands Villaägarförening med all säkerhet att vara en av remissinstanserna...

24 kommentar(er):

Anonym,  13 januari 2009 13:50  

Kanske är det så att fler politiker borde söka sig utanför stadshusets väggar i ett led att bli mer informerade om vad folk anser och hur kommunen fungerar i praktiken. Jag ser detta som en styrka att en del, dock alldeles för få, gör detta och var själv på mötet av ovan nämnda anledning. Alldeles för ofta fattas beslut i vår kommun där många politiker inte vet tillräckligt eller tagit hänsyn till vad kommuninvånarna påverkas och anser.

/Ulrika Sandell

Anonym,  13 januari 2009 15:12  

Det är väl som sagt utmärkt att politikerna tar del i samhällsdebatten "på plats" och inte bara bakom tangentbordet. När det gäller vägfrågan så har ju politikerna på ön tidigare gjort sitt bästa för att köra över en väldigt stark folklig opinion mot en dragning norr om lidingöbanan och det är tacksamt att se att politikerna nu ger sig ut och pratar med folk.

mvh
Alexander

Paul Lindquist 13 januari 2009 18:02  

Det var värst vad känsligt det var att lidingöpartiets närvaro på ett konstituerande villaägarföreningsmöte uppmärksammades. Själv tyckte jag det närmast var lite pikant. Däremot var det inte lika uppmuntrande att få höra att er företrädare Lars H Ericsson tog tillfället i akt att prata illa om moderaterna, men det hör väl dessvärre till det politiska spelet ibland.

För övrigt är det väl alldeles utmärkt om även lidingöpartiets företrädare är ute och möter lidingöborna.

Jag deltar själv ofta och gärna i möten med olika föreningar när jag bjuds in. Exempelvis ska jag träffa företrädare för samtliga villaägarföreningar imorgon och den 4 februari har Skärsätra Villaägarförening bjudit in mig för att diskutera just vägfrågan.

Någon inbjudan till detta möte fick jag däremot inte, men det kanske var så att bara vissa partier bjöds in? För det var väl inte så att tre lidingöpartister som inte ens bor i området bara dök upp när en lokal villaägarförening skulle bildas, eller...?

Anonym,  14 januari 2009 12:19  

Hej Paul,

Oavsett villaägarföreningens vara eller politikers engagemang. Jag har ett par frågor.

1/ På vilket sätt förbättras miljön, eller bibehåller dagens miljö och trafiksäkerhet i och vid Skärsätra skola? Vid de norra alternativens förslag.

2/ Har du själv barn?

Svara gärna, vet att du önskar hänvisa svaret till annat forum.

Mvh/Lars Andersson

Anna_MPLÖ 14 januari 2009 13:42  

Anna här.
Paul har barn.
Vissa politiska frågor kräver svåra beslut. Ibland måste man flytta saker och ting. Till exempel en skola. Ser du helhetsbilden så är det ju inte just skolmiljön som är i focus utan en snabbare och säkrare väg för bilister från gåshaga till ropsten. Enligt undersökningar är det medelålders män som väljer att åka bil istället för kommunalt. De flesta har nog barn. Varför de gör de val de gör är fortfarande en gåta för mig. Förmodligen för att dagens problem är till för att lösas av dagens generation. Konsekvenserna är till för att lösas av nästa generation. Det är en sorts mänsklig överlevnadsstrategi. I alla andra avseenden är vi måna om vår avkomma men när det gäller miljökonsekvenser så är vi helt inne på att inte tänka framåt.

Paul Lindquist 14 januari 2009 14:59  

Lars!

Det finns inget kort och enkelt svar på din fråga, men i utredningen redovisas effekterna av olika utredningsförslag tämligen ingående.

Det handlar om att försöka hitta en så bra helhetslösning som möjligt. Samtliga alternativ förbättrar trafiksäkerheten i förhållande till idag, likaså förbättras framkomligheten i alla alternativ utom nollplus.

När det gäller miljön är det svårare att ge något entydigt svar. Det finns för och nackdelar med alla lösningar, även att låta vägen ligga kvar där den är i dag.

När vi har fått in alla remissvaren kommer vi att utfrån dessa och utredningens innehåll göra en bedömning av vilket av alternativen som sammantaget ger den bästa lösningen baserat på trafiksäkerhet, miljö, framkomlighet och ekonomi.

Anonym,  14 januari 2009 19:56  

Paul,

Tack för ditt svar, hedervärt, engagemang i frågor & svar är förtroendeingivande.
Vi som har våra barn i Skärsätra skola är extremt oroliga för konsekvenserna i de olika "norra"-alternativen.

Mvh/Lars A

Anonym,  14 januari 2009 22:23  

Vad glad jag blev när jag såg att du uppmärksammat att vi bildat en fastighetsägarförening här i Kottlastrand. Och visst är det så att vägfrågan är den främsta orsaken till att så skett.
Det är däremot fel att de som var närvarande var tvungna att skriva på en deltagarlista där det fanns ett upprop mot en ny väg norr om banan. Jag vet detta säkert eftersom jag informerade alla som kom om att det fanns 2 listor att välja mellan, där den ena inte hade detta upprop.
Att några av oppositionspartierna deltog kan väl inte förvåna dig eftersom alla oppositionspartier har samma uppfattning som vi, att 0+-alternativet bör utredas inklusive en planskild korsning vid Skärsätra.. Dessutom var det ett öppet möte där de som ville delta var välkomna. Även du var välkommen, men jag vill betona att inga partiföreträdare var särskilt inbjudna.
Nu verkar det inte som detta är något problem för dig då du verkar väl insatt i vad som hände, genom information från någon som ansett det viktigt att du fått alla detaljer kring mötet. Där sparade du in nästan 3 timmar genom att du själv inte behövde delta.
Det finns en detalj i din blogg som oroar mig och det är din insinuationer om att det kan vara problem med att som fastighetsägare i området och styrelseledamot i vår förening och tillika ledamot av kommunstyrelsen, få problem med att hantera remisssvaren om vägutredningen.
Jag har hitills levt i tron att vi har förenings- och mötesfrihet i Sverige och inte behöver oroa oss för att engagera oss utan att därför bli utsatta för misstankar om jäv.
Som du väl känner till så är samtliga oppositionspartier av samma uppfattningen som vi i vägfrågan och detta måste väl vara tillåtet även om man är ledamot.
Min fråga till dig blir då - är du jävig som bor i Gåshaga och åker denna väg varje dag och har en motsatt uppfattning. Jag tycker att du gör ett kraftigt övertramp i detta.

Roger Sjöstrand
Styrelseledamot i Kottlastrands fastighetsägarförening

Anonym,  15 januari 2009 08:01  

Man måste först inse vad problemet är innan man kan lösa det.

Södra kungsvägen har två primära problem - två inte tre eller fyra.

1. Trafiksäkerheten. När långtradare, taxibilar, minibussar och andra gladeligen kör 70 km/h på där det gäller 30 km/h. En sträcka där barn ska gå över och andra ska våga sticka ut nosen på bilen så har vi ett ordentligt problem. Det är särskilt när det inte är rusningstrafik som de värsta fartsyndarna är framme.

2. Framkomligheten. 30-sträckan i sig och att man fastnar vid tågkorsningarna gör att trafiktempot sänks och köer skapas. Det kommer inte bli bättre av att fler bosätter sig på södra ön - utan trafiken kommer bara att öka.

Dessa problem är motstridiga - om du ökar framkomligheten så kör bilarna snabbare och trafiksäkerheten minskar, och om du ökar trafiksäkerheten så kan det endast göras genom att trafiktempot sänks och då minskar trafiksäkerheten.

Således om du ska ha en lösning på dessa två problem så måste du flytta vägen. Antingen gräva ned den eller lägga den i skogen intill lidingöbanan.

Sekundärt är buller och annan miljöpåverkan - det uppstår ju på annat ställe om man flyttar vägen. Dock ska det sägas om man genom att flytta vägen kan minska den totala bullermängden så talar det för en flytt och så är fallet en utredningen som gjorts.

Det är klart att de boende i husområdet sydväst om Kottlasjön är ointresserade av att flytta vägen för de berörs ju inte av något av problemen personligen idag. Men tyvärr är alla deras argument i egen sak. Och eftersom oppositionspartierna alltid är opposition så griper de ju efter varje halmstrå att underminera majoriteten i stadshuset. Så om någon är emot majoriteten i en viktig fråga så kommer oppositionen alltid att stödja dem.

Anonym,  15 januari 2009 17:00  

Hej Paul,

Det här var lite lågt tycker jag. Var med på mötet och skrev endast på närvarolista. Att det finns politiker som kommer på ett villägarmöte eller att kommunalrådet får rapporter från någon på mötet har ingen ting med sakfrågan att göra.Eran påverkan är ytterst liten i denna fråga.Vi som bor vid Kottla är mycket starka motståndare till norra alternativet. Vi hadde ingen förening som jobbade för våra intressen mot vägen. Av alla grannar vid Kottla är alla överens - vi måste engagera oss då vi blir så illa berörd av nya dragningen. Jag tycker illa om din kommentar om att våran granne Lillian Beckers engagement i sin egen närmiljö och villaförening ska vara något negativt. Nån måtta får det va. Vi har klara stadgar om vem som kan vara medlem i föreningen och den består av moderater, centerpartister och socialdemokrater - det spelar liksom ingen roll. Det är det som är det fina med föreningslivet i Sverige.

Vi hoppas kunna lösa vägfrågan på ett sätt som bevarar vår fina miljö kring Kottlasjön, säkrar en trygg skolväg och behåller en bra utemiljö vid skolan. Norra dragningen för oss är en katastrof.

mvh
Tore Evang
Vinkelvägen 28

Paul Lindquist 16 januari 2009 13:46  

Tore och Roger!

Låt mig först säga att jag tycker det är jättebra att ni engarerar er i frågan och ser fram emot att få ta del av era konstruktiva synpunkter under remissbehandlingen. Ni som bor vid Kottla strand är i allra högsta grad berörda och era åsikter är viktiga.

Det jag fascineras av är hur lidingöpartiet väljer att engagera sig i er förenings bildande.

När det gäller Lillian Becker känner jag henne som en mycket hedervärd och omdömesgill person. Jag är övertygad om att hon kommer att hantera balansgången mellan dessa två engagemang på ett utmärkt sätt.

Anonym,  16 januari 2009 16:38  

Vad angår det kommunalrådet Paul Lindquist (m) vilka människor som deltar i ett föreningsmöte på Lidingö eller väljer att gå in som medlemmar i samma förening? Jag blir oerhört bedrövad, men ändå ej förvånad, över att du dristar dig till att kommentera en sådan sak. Lever vi i en åsiktsdiktatur på Lidingö, eller hur ska man tolka ditt inlägg? Dessutom var du inte där.. hur fick du reda på att vi var det? Det känns mycket obehagligt att bli bevakad och avrapporterad! Man blir förtvivlad över att staden har en sådan ledning som den har. Måtte väljarna reagera på detta i nästa val! När det gäller själva vägfrågan förstår nog alla numera att du är livrädd för att utreda en planskild korsning i Skärsätra, då blir nämligen nollplusalternativet det överlägset bästa och billigaste vägalternativet. Men ingen betong, inga bullerplank och ingen biltunnel att ”skryta med”. Är det detta som oroar dig?

Evelyn Lewandrowski

PS. Ordet fascinera betyder enl boken "Våra vanligaste främmande ord": Förtrolla, förhäxa, tjusa. Det tackar vi i Lidingöpartiet för.

Anonym,  16 januari 2009 21:42  

Man löser INTE problemet med en planskild korsning i Skärsätra, måhända så får några villaägare bibehålla värderingen på huset.

Med en planskild korsning vid Skärsätra så kommer framkomligheten att öka, till priset av trafiksäkerheten. Men det bryr väl sig inte boende vid Kottla strand om, såvida inte deras barn någon gång vill besöka en kompis söder om södra kungsvägen. En plansskild korsning kommer att göra det möjligt att köra ännu fortare på södra kungsvägen. Ökad hastighet kommer leda till dödsolyckor, var så säker.

Paul Lindquist 16 januari 2009 21:51  

Ewelyn!

Jag tror faktiskt att det i allra högsta grad angår lidingöborna hur vi som förtroendevalda agerar och vad vi står för.

Att sen kalla det för "åsiktsdiktatur" när en politisk meningsmotståndare kommenterar ens agerande är häpnadsväckande, i synnerhet som lidingöpartiet har som affärsidé att inte bara diskutera sakpolitiska skillnader utan även i tid och otid misstänkliggöra majoriteten.

Anonym,  17 januari 2009 00:49  

Ni som höjer nollplusalternativet till skyarna, vet ni vad ni pratar om egentligen?

För oss som bor på S Kungsvägen vore det en katastrof, t o m värre en dagens situation. Man planerar en mittrefug så att vi måste åka runt för att komma till eller från sin egen bostad, vägen breddas och vi riskerar att delar av våra fastigheter måste lösas in.

Jämför det med att de som bor i Kottla strand får en väg 50-100 meter från sina hus. Vi har faktiskt trafiken direkt in på husknuten.

Problemet måste lösas och det är tur att det verkar finnas politiker som vågar fatta beslut. Stå på er moderaterna och folkpartiet och bygg en ny väg.

Anonym,  17 januari 2009 01:06  

Hej Paul,

Varför har du problem med att lidingöpartiet träffar Kottla strands villaägarförening. Du säger ju själv att du ska träffa alla villaägarföreningar den 4 februari. Sen undrar jag vad "alla" villaägarföreningar på ön har med denna fråga att göra. Eller är du ute och fiskar röster? Om du träffar alla villaägarföreningar på Lidingö borde du också träffa hyresgästföreningen och alla bostadsrättsföreningar på ön. Ska du göra det? Eller är det bara bättre bemedlade, som villaägare, som får träffa dig, undrar en frågvis demokrat.

Anonym,  17 januari 2009 06:48  

Mikael,Eric,

Vi förstår att ni bor när dagens s:a Kungsväg,inte svårt att räkna ut. Ni har väl en gång valt att bo där och att det låg en väg just där borde kanske inte vara en nyhet.

Om ni dessutom hade barn, skulle ni förstå skillnaden i just trafiksäkerheten från dagens sträcka till en ny som skall på vissa ställen ligga 8meter.....från Skärsätra skola.

/Anders Larsson

Anonym,  17 januari 2009 13:27  

Anders,

Vi förstår mycket väl var du bor och du sätter din egennytta för alla andras. Dessutom läser inte du vad vi skriver.

1) Framkomligheten löses endast med högre fart.

2) Trafiksäkerheten kräver lägre fart eller en ny väg.

3) En ny väg kan byggas mycket trafiksäker, med broar över för gående, och det inom rimlig miljöpåverkan.

Så du borde bosatt dig nära den tänkta nya vägen.

Anonym,  18 januari 2009 12:33  

Håller med Anders, lös problemen där de idag finns, flytta inte på dem.

Tänk på skolan och barnen i första hand. Då är både miljön och trafiksäkerheten en del av det.

/Kenth B

Anonym,  18 januari 2009 21:43  

Ledsen grabbar,

Du löser inga problem där vägen ligger idag.

Däremot så flyttar du INTE problemen genom att bygga en ny väg.

Jag förstår att ni inte vill ha en väg 100 meter ifrån er, men kom igen det är 100 meter och inte 2 meter. Era fastigheter kommer inte att tappa massvis i värde. För erkänn det är där skon klämmer.

Anonym,  20 januari 2009 22:22  

Mikael,
Du har inga barn det har vi.
Trist för dig kul för oss.

/Kenth

Anonym,  21 januari 2009 20:22  

Ledsen grabbar, jag har barn och fler på väg... så den gick inte.

Men jag förstår om ni inte vill ha en väg nära er. Men säg det då och göm er inte bakom svepande argument om barnens miljö. Mina barn kommer också att gå i Skärsätra skola.

Mitt problem är mycket enkelt, jag vill inte att barn ska korsa en väldigt farlig väg, där bilar, bussar och lastbilar kör 50-70 km/h.

Anna_MPLÖ 31 januari 2009 23:47  

Min lösning är enkel. Välj att åka kommunalt. Minskar vi trafiken på vägen, vilken det än nu är, så minskar vi också riskerna. Rent krasst tror jag inte det politiskt har någon betydelse om man breddar befintlig väg och löser in 34 hus eller bygger ny väg och lägger den 8 meter från en skola eller river skolan. Inte heller betyder det något om man bygger på lermark eller tar bort träd. Vi lär oss sällan av tidigare misstag som tex när vägen rasade i Göteborgs trakten. Man är ute efter att hitta en lösning för bilister. Inte för barn. Kan vi inte komma på andra lösningar än vägar ?Alternativet kan ju vara biltullar för att använda vägen vilket skulle leda till att de som verkligen behövde fick betala. Speciellt ömmande fall skulle ju kunna söka dispens. Barn kommer alltid att vara mjuka, bilar kommer alltid att vara hårda. Avgaser kommer alltid att vara mindre nyttiga och motion i frisk luft kommer alltid att vara nyttigare. Förslagsvis ställer vi alla bilen en dag i veckan och ser till att ge oss och våra barn god tid och frisk luft. Tänk så härligt det var på den tiden man kunde åka skidor till skolan på vintern...hälsar anna

Anonym,  6 februari 2009 19:44  

Det är typiskt kommunalrådssvammel.
Det verkar som Paul verkar glömma att han sa att man skulle bygga leden. Det är rent nonsens att man kommer att invänta vad Lidingöborna tycker. När man läser direktiven, som innehåller en hel del felaktiga sk faktauppgifter, så förstår man vart det lutar.
Stackars ni som kommer att bo nära den nya motorvägen.

Observer

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP