2009-01-15

Valberedningens förslag rör om

Idag presenterade den moderata valberedningen sitt förslag till EU-valsedel. Den 13 februari fastställer sedan partirådet den slutliga listan.

De tio första kandidaterna enligt förslaget är:

1. Gunnar Hökmark, Stockholm, född 1952
2. Anna Ibrisagic, Luleå, född 1967
3. Christofer Fjellner, Stockholm, född 1976
4. Susanna Haby, Göteborg, född 1957
5. Hans Wallmark, Vejbystrand, född 1965
6. Christoffer Järkeborn, Stockholm, född 1985
7. Inger René, Sävedalen, född 1937
8. Anna Maria Corazza Bildt, Stockholm, född 1963
9. Pia Kinhult, Ängelholm, född 1959
10. Helena Bouveng, Vetlanda, född 1962

Valberedningen har varit synnerligen lyhörd inför partiledningens krav på könskvotering och geografisk spridning. Däremot kan man inte säga att toppkandidaterna riktigt avspeglar väljarkåren åldersmässigt, utan de fem toppkandidaterna är synnerligen medelålders med en spridning mellan 33 och 57 år.

Gunnar Hökmark toppar självklart listan, men i förhållande till provvalsresultatet har valberdningen i övrigt gjort en hel del förändringar. Den kanske mest överraskande är att man petar ner Anna Maria Corazza Bildt från en tämligen säker tredje till en åttonde plats varifrån hon knappast kommer att bli invald.

Om skälet till nedflyttningen är att bryta Stockholmsdominansen, hennes ytterst begränsade av politiska uppdrag i moderaterna eller något annat lär vi aldrig få veta. Den avgående EU-parlamentarikern, Charlotte Cederschiölds kommentar i Expressen, att Anna Maria Corazza Bildt "är ju katolik och italienare, så hon står väl antagligen Berlusconis parti ganska nära" är i sammanhanget rätt intressant.

Personligen tycker jag att det är trist att man petat ner Christoffer Fjellner från andra till tredje plats i den politiska korrekthetens namn. Det lär inte påverka hans chanser att bli återvald och inget ont om Anna Ibrisagic, men jag tycker nog att Christoffer är ett strå vassare och i parlamentet har han gjort mycket bra ifrån sig. I provvalet fick han också drygt 50 % fler röster.
Desto gladare blev jag att se Susanna Haby uppflyttad till fjärde plats. Susanna och jag har arbetat tillsammans i EU:s Regionkommitté och jag uppfattar henne som en mycket bra och klok företrädare för moderaterna. Om våra opinionssiffror håller i sig borde hon ha en god chans att bli invald.

Källor: Newsdesk Politikerbloggen Politikerbloggen2 Politikerbloggen3 DN Expressen

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP