2009-01-16

Lärorikt klimatseminarium på IVA

Eftermiddagen spenderades på ett mycket intressant klimatseminarium som arrangerades av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Debattörer var professorerna Erland Källen och Gösta Wallin samt Preems koncernchef Michael G:son Löw och Sandviks tidigare vd, Per-Olof Eriksson som även skrivit en mycket kritisk artikel i Dagens Industri där han ifrågasätter om det verkligen finns några bevis för en global uppvärmning.

Erland Källen, som i Expressen hävdar att Eriksson har fel, sa i sitt anförande att medeltemperaturen ökat med 1 grad sedan 1950 och det den ökningen i huvudsak beror på mänsklig påverkan och att den skulle öka med upp till 6 grader om 100 år om vi inte stoppade koldioxidutsläppen. Källen menade också att isarna i Arktis minskat som en direkt effekt av denna temperaturökning.

Denna senare slutsats ifrågasattes från en av åhörarna som istället hävdade att den samlade ismängden i Arktis och Antarktis varit tämligen konstant de senaste 30 åren och att när den ena ökar så minskar den andra.

Efter Källen följde professor Wallin som till skillnad från Per-Olof Eriksson inte ifrågasätter att koldixoid påverkar klimatet men som helt tar avstånd från sin forskarkollegas domedagsprofetior. Wallin konstaterade att koldioxidutsläppen har ökat temperaturen med 0,7 grader men anser att detta enbart är positivt.

Genom att ställa den faktiska temepraturhöjningen under 1900-talets senare hälft (som enligt Källen inte kan förklaras med annat än mänskliga koldioxidutsläpp) i förhållande till de koldixidutsläpp som har skett under samma tid konstaterar han att en fördubbling av koldioxidhalten från 280 ppm (förindustriell nivå) till 560 ppm motsvarar en temperaturökning på 1 grad.

Då korrelationen mellan koldioxid och temperatur följer en logaritmisk skala krävs således en fyrdubbling av koldixoidmängden för att temperaturen istället ska öka med 2 grader. Om jag inte helt har missförstått resonemanget skulle en sexgradig temperaturhöjning enligt Wallins bedömning kräva en koldioxidhalt på närmare 18 000 ppm (vi har idag gått från 280 till 385 ppm).

Till skillnad från de övriga debattörerna tillförde inte Michael G:son Löw så mycket i debatten, men när han fick frågan vad han själv anser svarade han intressant nog att det inte spelar så stor roll. Som företagsledare har han att förhålla sig till skatter och lagstiftning liksom kundernas krav.

Någon konsensus mellan debattörerna uppnåddes inte och det var väl inte att vänta. Men inte heller bland publiken fanns någon enighet i klimatfrågan utan åsiktsskillnaderna var lika stora som i vilken annan stor och viktig fråga och det var - mot bakgrund av den mediala debatten - befriande.

3 kommentar(er):

Anonym,  17 januari 2009 01:23  

Intressant! Tack för att du redovisar från mötet.
Vi har nog inte hört det sista i denna debatten än ....

Anonym,  21 januari 2009 16:06  

Mötet filmades, se det på:
http://play.protv.se/iva090116

Anna_MPLÖ 31 januari 2009 23:26  

Undrar ju ändå vad man vinner på att förneka att det finns global uppvärmning som orsakas av människor? Vi kan konstatera att växter andas in koldioxid och andas ut syre och människor andas in syre och andas ut koldioxid. Med enkel mattematik kan man då räkna ut att om vi tar bort alla växter eller dödar dem på något sätt så minskar syret och det skulle förmodligen påverka människan. Vad vinner vi på att förneka det?
undrar Anna

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP