2009-03-09

Alltför många lever under religiöst förtryck

I förrgår kunde man i Dagens Nyheter läsa att Tjetjeniens muslimske president, Ramzan Kadyrov försvarar hedersmord och i Svenska Dagbladet idag riktas det (tack och lov) hård kritik mot Vatikanen för att de har bannlyst en 9-årig flicka som efter att ha våldtagits av sin styvpappa gjort abort. Även hennes läkare har bannlysts, däremot inte styvpappan som fortfarande är välkommen i kyrkans gemenskap, på villkor att han biktar sig.

För en upplyst och sekulariserad svensk är det lätt att enbart se detta som två extrema exempel på religös fundamentalism, men faktum är att hundratals miljoner människor fortfarande lever under ett religiöst präglat förtryck. Den frihet och jämlikhet vi så ofta tar för given i Sverige måste andra kämpa för varje dag - och i många fall synes det vara en närmast hopplös kamp.

Att människor vill tro på en högre makt måste man ha stor respekt för, men tro måste handla om hur man vill leva sitt eget liv. När lagar bygger på religiösa dogmer eller när någon vill tvinga på någon annan sin livsåskådning, vare sig det är genom våld, hot eller annat förtryck, då har det gott alldeles för långt. Här har vi alla god krafter ett gemensamt ansvar för att motverka en sådan utveckling.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP