2009-03-12

Olyckligt med populistiska utspel

På sin blogg gick moderaternas partisekreterare Per Schlingmann häromdagen till skarp attack mot europaparlamentarikernas nya löner och kallar dem för orimliga.

Men om det är orimligt att parlamentarikerna får 86.000 kronor/månad var det då rimligt att Schlingmann själv fick en lön på 90.000 kronor när han 35 år gammal tillträddde 2006 (den har säkert dessutom höjts sedan dess), en löneökning det året med 24 %.

Det är olyckligt när en ledande företrädare för moderaterna faller för frestelsen att göra populistiska utspel istället för att förklara varför beslutet har tagits.

Bakgrunden till förändringen är nämligen att löneskillnaderna i Europaparlamentet är enorma. Arvodena till ledamöterna bestäms och betalas idag av varje land för sig. Det innebär att de italienska ledamöterna har motsvarande 110.000 kronor i månaden medan de lettiska representanterna får nöja sig med ynka 7.000 kronor/månad.

De svenska europaparlamentarikerna får idag samma arvode som riksdagsledamöterna, nämligen 54 500 kronor per månad. Gemensamt för alla parlamentariker är dock att man ovanpå den officiella lönen har tämligen generösa skattefria kostnadsersättningar som i praktiken delvis utgör ett lönetillägg (utan det hade nog de lettiska ledamöterna inte överlevt i Bryssel).

När man nu inför en gemensam lön för alla parlamentariker får alla lika mycket betalt för samma jobb. Det är ju en princip som brukar hyllas i andra sammanhang, inte minst av Per Schlingmann.

Dessutom avskaffar man samtidigt stora delar av de kostnadsersättningar som utgjort en dold lön så i realiteten innebär förändringen inga dramatiska löneökningar för de svenska ledamöterna, men en tydligare transparens vilket medborgarna faktiskt har glädje av.

Källor: Politikerbloggen DI Aftonbladet

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP