2009-03-19

Det var på tiden

I veckan har regeringen beslutat att lämna överklagandet över detaljplanen för återvinningscentralen i Stockby utan åtgärd. Det var ett välkommet besked till gagn för miljön, men det var sannerligen på tiden.

Kommunfullmäktige tog beslut om ny detaljplan hösten 2006. Det har alltså tagit två och ett halvt år att hantera överklagandeprocessen.

Nu väntar bara miljöprövningen av samma anläggning. En fråga som länsstyrelsen under lång tid inte ville påbörja förrän regeringen fattat sitt beslut om detaljplanen (trots att det är parallella beslutsprocesser).

Framöver får nog regering och länsstyrelsen ta och skärpa sig. Det är faktiskt inte rimligt att den statliga byråkratin tar flera år på sig för att bestämma om demokratiskt fattade beslut ska få genomföras eller inte.

2 kommentar(er):

Allt om Alliansen 19 mars 2009 10:18  

Hur kan byråkratiprocessen påskyndas? Är det rutinerna som är felaktiga?

Paul Lindquist 19 mars 2009 11:34  

Ja, rutiner, lagar och inställning från ansvariga.

Det måste finnas en vilja från statens sida. Antingen måste man sätta till mer resurser för att inom rimlig tid kunna hantera de överklaganden som görs så att inte ett ärende ligger i över två år hos någon handläggare på näringsdepartemententet och bara väntar eller så kanske man ska fundera på det rimliga i att varje enskild detaljplan ska kunna överklagas till inte bara länsstyrelsen utan även regeringen.

Paul Lindquist

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP