2009-03-10

Brottsligheten minskar på Lidingö

Efter två års uppgång minskar den anmälda brottsligheten på Lidingö och är nu lägre än 2005. Då anmäldes 3135 brott medan siffran förra året var nere i 3110. Jämfört med 2007 är minskningen signifikant, 9 %.

När det gäller misshandel finns det fortfarande en svag ökning jämfört med 2005, men en klar minskning har skett under det senaste året. Något fler män än kvinnor blev misshandlade, 60 stycken mot 55.

Antalat rån har minskat från 15 till 7 vilket är glädjande. Däremot ligger sexualbrotten oförändrat kvar på strax under 30 stycken per år.

Stöld och inbrott har minskat rejält, med drygt 24 % på 4 år. Framförallt är det stöld ur fordon som mer än halverats men även inbrottsstölder har minskat rejält. Bilinbrott har varit ett av brottsförebyggande rådets fokusområden och förhoppningsvis har våra insatser haft en betydelse för den positiva utvecklingen.

Det brott som skiljer sig från mängden är klotter. 2005 hade vi 60 anmälningar om klotter. Året därefter 274, en nivå som vi har bibehållet sedan dess. Denna ökning har dock väligt lite att göra med klottrets omfattning utan är primärt ett resultat av att vi arbetat aktivt mot klotter och konsekvent polisanmäler det vi upptäcker.

3 kommentar(er):

Allt om Alliansen 11 mars 2009 13:58  

Hur många inbrott i hus är det på Lidingö? Det vore intressant att veta. Har du de siffrorna?

Vill du ha en idé om hur man stoppar klottret? Man ger barn och ungdomar ersättning för att hålla vissa områden fria från klotter. Ju längre period det är klotterfritt desto mer får de i ersättning.

En tyst djungeltrumma kommer då att se till att klottrarna håller sig i skinnet.

Paul Lindquist 11 mars 2009 15:52  

43 stycken (96 inbrott 2007), Har tyvärr ingen fördelning mellan villor och lägenheter, men villor brukar vara de allra flesta.

Paul

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP