2009-03-05

Diskussion om finanskrisen i Prag

På European Summit of Regions & Cities i Prag där jag för tillfället befinner mig var det det stora samtalsämnet finanskrisen, dess orsaker och hur vi gemensamt ska finna en lösning ur den. Det bästa föredraget hölls av Indermit Gill, högt uppsatt direktör på Världsbanken som med exempel från Japan, USA och Västeuropa belyste grundförutsättningarna för ekonomisk tillväxt.

Han pekade på betydelsen av tillväxtregioner där det finns en kritisk massa av människor och andra resurser, av mobilitet (att människor är villiga att flytta dit jobben finns), handel och specialisering.

Men det fanns också de som inte tycks ha förstått utan i finanskrisen istället ser en möjlighet att propagera för sin socialistiska agenda. Så kommenterade en grekisk deltagare stolt hur man i hans hemland förbjudit företag att säga upp folk!!!

En av talarna, Flavio Delbono, vice ordförande i Emilia-Romagna regionen argumenterade för att man skulle förstatliga alla banker.

Ingen av herrarna tycktes för ett ögonblick reflektera över var vi befann oss, i ett land som under 5 sekler levde under en kommunistisk diktatur där man med våld tillämpade den sorts politik som dessa två socialister så ivrigt nu argumenterade för (dock utan våld, ska erkännas).

I denna fråga var Ilmar Reepalu och jag helt överens och Ilmar, som tidigare under dagen besökt Prags museum om kommunismens illdåd, tyckte att de båda borde rekommenderas ett besök där.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP