2009-03-02

Slösa inte med flyktingarnas tid

Att kunna svenska ordentligt är som regel en av de viktigaste förutsättningarna för att få ett arbete och kunna integreras i det svenska samhället. Därvidlag är nog de allra flesta överens.

Men varför tycks det då vara så svårt att prioritera detta i det svenska flyktingmottagandet. På SvD Brännpunkt bemöter idag JUSEK:s ordförande, Göran Arrius en tidigare Brännpunktsartikel av statssekreterare Christer Hallerby (FP).

Debatten herrarna emellan tycks mest handla om det är bra eller dåligt med en bonus för de som snabbt lär sig svenska. Men är det verkligen där problemet ligger?

Om man istället läser Maciej Zarembas utmärkta, men skrämmande skildring i Dagens Nyheter av hur SFI-undervisningen går till inser man snabbt att det är en helt annan utmaning vi har framför oss.

Om en skola i Polen på 7 månader kan lära en läkare tillräckligt bra svenska för att denne direkt ska kunna ta ett arbete - som läkare - i Sverige, måste rimligen en utbildning i Sverige kunna klara det också.

Då behövs ingen SFI-bonus utan den egna försörjningen torde vara incitament nog. Men inte heller behöver man som Göran Arrius menar spendera flera år med att läsa svenska på grundskole- gymnasie- och högskolenivå innan man kan bli en produktiv medlem av det svenska samhället.

Men för att nå dit måste utbildningen anpassas efter elevernas förutsättningar. Analfabeter och akademiker kan rimligen inte behandlas lika. Många flyktingar kommer från auktoritära kulturer och har svårt för en svensk "demokratisk" undervisningsmodell. Men strunta då i det och ge eleverna en undervisning som gör att de så snabbt som möjligt lär sig språket.

Och vad gäller incitament säger jag bara - arbetslinjen. Denna så självklara princip som regeringen gick till val på och nu tillämpar på område efter område.

Har man skyddsbehov är man välkommen hit, men vill man bo här måste man göra rätt för sig. Någon rätt att komma hit och bli försörjd av skattebetalarna finns inte. Samtidigt har det svenska samhället inte heller någon rätt att slösa bort människors tid bara för att de är flyktingar. Alltså måste SFI-utbildningens kvalitet höjas dramatiskt så att den blir minst lika bra som en språkskola i Warszawa.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP