2009-03-30

Oansvarigt skolbeslut i Vaxholm

I den 5 cm tjocka luntan inför kvällens kommunstyrelsesammanträde hittar jag ett protokollsutdrag från barn och utbildningsnämnden i Vaxholm som skickats över till oss för kännedom. Där framgår det att man beslutat att erbjuda alla barn på Storholmen plats i grundskolan i Vaxholm och att skolskjuts endast kommer att erbjudas till skolor i Vaxholm från höstterminen.

Den första delen av beslutet, att Vaxholm numera erbjuder sina egna skolbarn plats i den kommunala skolan, måste vara unikt. Det är faktiskt lagstadgat, så Vaxholms stad har helt enkelt inget val.

Att föräldrar av praktiska skäl har valt att låta barnen gå på Lidingö istället är en annan sak, men det fråntar inte Vaxholms stad från skolpliktsansvaret.

Den andra delen av beslutet, att enbart erbjuda skolskjuts till Vaxholms egna skolor, kan däremot inte uppfattas som något annat än en krigsförklaring gentemot familjerna på Storholmsöarna.

Det är ju ingen hemlighet att Vaxholms politiker vill bli av med Storholmsöarna. Men hur begåvat är det att samtidigt som kammarkollegiet utreder frågan om att överföra Storholmsöarna till Lidingö, i praktiken tvinga barnen att byta skola?

Om regeringen fattar beslut om kommunbyte, vilket väntas ske i slutet av året, lär det bli av vid årsskiftet 2010/11. Ska barnen då behöva byta till en skola i Vaxholm under tre terminer för att sedan byta tillbaka?

Där också ganska fräckt mot Lidingö stad. Vi har under alla år ställt upp med skol- och förskoleplatser åt Storholmsborna. Om nu Vaxholms stad väljer att flytta barnen till de egna skolorna, ska vi då tvingas hålla tomma platser så att barnan sen kan komma tillbaka om ett och ett halvt år? Så tycker jag inte att man beter sig.

Om man är konspiratoriskt lagd skulle man kunna spekulera i om detta är ett försök att påverka de boende på Storholmsöarna inför den kommande lokala omröstningen om de boendes inställning till ett kommunbyta. Risken finns dock att taktiken i så fall slår tillbaka. Föräldrarna kanske istället resonerar som så att det räcker med att barnen får byta skola en gång.

I vilket fall är det oansvarigt att agera som Vaxholms stad gör i denna situation så därför hoppas jag att min kommunalrådskollega i Vaxholm, nytillträdde Per Mosseby, tar sina partivänner och Allianskollegor i barn- och utbildningsnämnden i örat.

2 kommentar(er):

Dan Gärde,  31 mars 2009 18:55  

Jag vill som skattebetalare i Vaxholm inte betala för skolsjuts till andra kommuner så länge det finns bra och fungerande skolor i Vaxholm och det gör det. Problemet att ta sig till skolan är således löst. Om nu Lidingömoderaterna värnar så om öborna i vår kommun, föreligger det väl inga problem att bekosta skjutsen med skattemedel från Lidingös skattebetalare.

Paul Lindquist 1 april 2009 01:24  

Dan!

Den principen kan jag förstå, även om det knappast lär bli billigare pga. det långa avståndet, men då tolkar jag det som att Vaxholm nu vill behålla ögruppen istället.

För det är inte rimligt att efter i många år ha låtit barnen gå i Lidingös skolor "ta hem dem" för att tre terminer senare åter låta de gå i Lidingös skolor. Så behandlar man inte barn.

Att vi engagerar oss beror enbart på att Vaxholms politiker så enträget velat föra över ögruppen till Lidingö.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP