2008-10-24

Oppositionen har enats, eller...

På första sidan basunerar Lidingö Tidning ut att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har inlett ett samarbete "i syfte att rucka moderaternas dominans" (de glömde visst bort att vi har en koalition med folkpartiet).

Det låter ju spännande. Oppositionsrådet Mårten Dahlberg (s) har tydligen lyckats där Mona Sahlin gick bet, nämligen att samarbeta med både vänsterpartiet och miljöpartiet.
Men vad har man då enats om som föranleder en och en halv sida i Lidingö Tidning? Jo, att i sina respektive budgetförslag ha en gemensam inledningstext där man har enats om att:
  • Lidingö ska vara demokratiskt
  • ungdomen måste få forma sin vardag
  • Lidingö ska vara ekologiskt hållbart
  • Lidingö ska vara mänskligt
  • Lidingö ska vara ett ställe där alla har råd att bo
  • Torsviksdiket ska däckas över
  • Stadshuset ska vara öppet

Någon däremot? Nej, så klart inte och även om den politiska majoritetens sätt att nå dessa mål kanske skiljer sig lite från oppositionens är det knappast dessa frågor som utgör de stora vattendelarna i den lokala politiken.

I praktiken är däremot skillnaderna mellan de tre rödgröna partierna rätt stora. Vi behöver inte gå längre än till de budgetförslag som partierna lade i kommunstyrelsen i onsdags (utom miljöpartiet som sin vana trogen aldrig blir klara i tid).

Vänsterpartiet vill exempelvis höja skatten med 20 öre. Socialdemokraterna nöjer sig med 9 öre. Vänsterpartiet vill öka skolans budget med 7,3 miljoner kronor, socialdemokraterna minska densamma med 9,5 miljoner kronor.

Vänsterpartiet vill ge 10 miljoner kronor mer till äldre- och handikappomsorgen, socialdemokraterna nöjer sig med 4,7 miljoner kronor. Å andra sidan vill socialdemokraterna ha sommarjobb och fältassistenter för närmare en miljon kronor som vänsterpartiet prioriterat bort.

Vidare vill socialdemokraterna ha en ny biblioteksfilial, men där får de istället samarbeta med kristdemokraterna som också har med det i sitt budgetförslag.

Inte heller när det gäller infrastrukturen kan socialdemokraterna och vänsterpartiet enas. Så när som på 300 tusen kronor till underhåll av lekplatser stöder vänsterpartiet nämligen majoritetens budget medan socialdemokraterna vill minska vägunderhållet dramatiskt. Dessutom föreslår socialdemokraterna en ökad skogsavverkning, något jag tvivlar på att miljöpartiet kommer att gå med på.

Moderaterna och folkpartiet har i år lagt fram sin sjätte gemensamma budget i rad. Ett genomarbetat dokument där vi har prioriterat och kompromissat mellan olika önskemål, men som vi gemensamt med stolthet kan säga att vi står bakom.

Mot detta står oppositionens splittrade budgetförslag som så här långt skiljer sig mellan en skattesänkning på 50 öre (kd) och en skattehöjning på 20 öre (v) och där de tre rödgröna partierna med nöd och näppe har lyckats enas om 7 stycken övergripande principer, men som inte kan enas om prioriteringarna när det väl kommer till kritan.

2 kommentar(er):

Anonym,  27 oktober 2008 14:27  

Visst står kristdemokraterna långt ifrån vänsterpartiet (konstigt vore det ju annars). Men notera gärna att de inte heller ser oss som något framtida samarbetsparti (till skillnad från centern och lidingöpartiet) och att inte heller vi har några sådana ambitioner.

Att en opposition som består av både borgerliga och röd-gröna partier har "splittrade budgetförslag" är med andra ord inte särskilt konstigt. Däremot ska det bli högst intressant att se hur det röd-gröna samarbetet utvecklas och om de lyckas lura med sig något ytterligare parti. De är ju som sagt inte överens om särskilt mycket.

/Jessica Nyberg

Paul Lindquist 27 oktober 2008 15:05  

Jag hade nog inte räknat med att sossarna skulle se kd som ett samarbetsparti, desärto märkligare att de tror att lidingöpartiet skulle vara det (annat än i enstaka frågor). Därtill är de ideologiska utgångspunkterna alltför olika.

Däremot är det intressant att se hur de rödgröna kan påstå att de är så eniga när de i praktiken har helt olika budgetförslag. Debatten i fullmäktige blir nog rätt spännande...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP