2008-10-03

Den "hälsosamma dragkampen" lär fortsätta

Brita Nilsson-Engström, redaktionschef på Lidingö Tidning, för ett intressant resonemang om offentlighetsprincipen i en krönika i dagens tidning. Här finns onekligen en del målkonflikter som inte är helt enkla att ta ställning till.

Som exempel nämner Nilsson-Engström huruvida poliser ska få läcka om förundersökningar. Sju av tio riksdagsledamöter anser det inte, men för Nilsson-Engström är det en självklarhet.

Men kan samhället acceptera att en mördare eller rånare går fri för att Expressen ska få avslöja vad polisen vet om en misstänkt gärningsman som kan vara avgörande i en utredning? Om så vore fallet skulle det inte finnas någon förundersökningssekretess utan alla och envar skulle ha rätt att ta del av informationen.

Faktum är att en polisman inte har någon rätt att läcka informationen. Frågan är istället om man i efterhand ska få ta reda på vem som läckte eller om det regelverk som förbjuder just myndigheter att efterforska källor inte skulle gälla just i detta sammanhang.

En annan fråga som Nilsson-Engström tar upp är som hon själv uttrycker det den "hälsosamma dragkampen" mellan lokaltidningen och kommunledningen. Visst har vi ibland motstridiga intressen, men i grunden är vi båda viktiga aktörer i en demokratisk process.

Media har en viktig uppgift att granska oss som fattar viktiga beslut och det ska vi bejaka. Vi ska också bejaka en öppenhet gentemot såväl media som allmänhet och tydligt kunna redovisa de underlag som ligger till grund för våra beslut eller förslag därtill. Men det måste också finnas utrymme för att kunna skissa på idéer, ta fram faktaunderlag, föra interna diskussioner inom och mellan partier utan att det för den skull måste redovisas på lokaltidningens förstasida.

För det är ju inte så enkelt att bara för att Lidingö Tidning i förväg lyckas avslöja något i en beslutsprocess fattas de för lidingöborna bästa besluten. Ibland kan det vara precis tvärtom. Få saker är nämligen så enkla som att sticka hål på något där inte alla pusselbitar ännu är på plats.

Eftersom ingen kan begära att en tidning ska ta det ansvaret lär den "hälsosamma dragkampen" få fortsätta. För offentlighetsprincipen är grundläggande i en fungerande demokrati, men (och det är viktigt att ha i åtanke) den är inte till för journalisterna utan för alla och envar.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP