2008-10-02

(S)kattechock

Socialdemokraterna föreslår höjda skatter för alla som jobbar. I deras förra budgetmotion handlade det om ca 17 miljarder i minskning av jobbavdraget. Nu har man tagit avstånd från det tredje steget och de förändringar vi gör av den statliga inkomstskatten. Därmed blir det skattehöjningar för låg- och medelinkomsttagare på över 30 miljarder kronor. Vi har inte något tydligt svar från socialdemokraterna. Hur mycket blir det? Blir det 680 kronor för en metallarbetare? Blir det 740 kronor för en sjuksköterska?

Socialdemokraterna vill att arbetsgivaravgifterna ska höjas. För unga människor handlar det om en höjning på ca 20 miljarder kronor. Man säger dessutom nej till den sänkning på 10 miljarder som alliansen nu föreslår. Sammantaget höjs arbetsgivaravgifterna, även om vi beaktar socialdemokraternas löften om enskilda sänkningar, med ca 25 miljarder kronor.

Socialdemokraterna vill återinföra förmögenhetsskatten och återställa 3:12-reglerna. Innan de presenterat något alternativ kan man också anta att de säger nej till sänkt bolagsskatt. Då försämrar man investeringsviljan. Då försämrar man företagsklimatet. Då försvårar man vår konkurrens med andra länder i en globaliserad värld. Socialdemokraternas politik skulle göra att Sverige står sämre rustade att möta en globaliserad värld.

Sammantaget innebär socialdemokraternas förslag skattehöjningar på i storleksordningen 70 miljarder kronor. Det betyder att skattebelastningen för varje löntagare ökar med ca 15 000 kronor varje år.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP