2008-10-06

JK på polisstyrelsen

För första gången under sina sju år som JK besökte Göran´Lambertz en polisstyrelse, nämligen Stockholms läns. Hans besök var bl a föranlett av de diskussioner styrelsen hade förra hösten inför demonstrationerna i Salem.

Som den minnesgode kanske kommer ihåg hade polisstyrelsen och länspolismästaren olika uppfattningar om huruvida man skulle låta demonstranterna marschera eller om man av ordnings- och säkerhetsskäl enbart skulle tillåta stillastående mainifestationer.

Länspolismästaren menade att man inte hade möjlighet att begränsa demonstranternas rätt att röra på fötterna medan polisstyrelsen ville pröva den frågan rättsligt.

JK:s bedömning är att man faktiskt kan avslå en begäran att få marschera om det kan motiveras av just ordnings- och säkerhetsskäl. Så här i efterhand kan jag bara beklaga att det aldrig fick prövas juridiskt om den årliga belägringen av Salem är ett tillräckligt skäl för att göra den begränsningen.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP