2008-10-03

Den rödgröna röran fortsätter

Att socialdemokraterna tvekar att samarbeta med vänsterpartiet är inte så svårt att förstå. Deras politik kan näppeligen kombineras med ekonomiskt ansvarstagande.

Inflationsmålet ska överges. Överskottsmålet ska avskaffas. Utgiftstaket ska rivas. Finanspolitiska rådet ska läggas ned. Arbetslinjen ska nedmonteras. Jobbavdraget ska avvecklas. Förändringen av sjukförsäkring, förtidspension och arbetslöshetsförsäkring ska rullas tillbaka.

Det går helt enkelt inte att bygga en ansvarsfull politik på att kompromissa med vänsterpartiet. Lars Ohlys kärnidé är att vara i opposition mot ekonomiskt ansvarstagande. Den enda ansvarsfulla politiken är att vänsterpartiet förblir i opposition och det kanske Mona Sahlin har insett.

Men frågan är om ett samarbete med miljöpartiet blir så mycket bättre? Språkrören vill väldigt gärna framstå som mindre ansvarslösa, men det är i allt väsentligt en lek med ord. Miljöpartiet hävdar att man vill behålla överskottsmål och utgiftstak. Men det går inte ihop med den politik man står för. Det går inte att förena miljöpartiets ekonomiska politik med vare sig full sysselsättning eller uthålliga offentliga finanser.

Miljöpartiets ideologiska kärnidé är att vi arbetar mindre, att det ska finnas större möjligheter att lämna förvärvslivet, att arbetstiden ska kortas och att ledigheterna ska bli fler. Det är den ideologiska kärnan i miljöpartiets ekonomiska politik. Det går inte att basera en ansvarsfull ekonomisk politik på denna ideologiska kärna. Det skulle undergräva jobbpolitiken, det skulle undergräva Sveriges konkurrenskraft, och det skulle undergräva välfärden.

I ett läge med internationell ekonomisk oro som påverkar också Sverige måste man ha ordning och reda i statsfinanserna. Då kan man inte slarva. Då gäller det att man håller i pengarna och gör satsningar som långsiktigt stärker Sveriges ekonomi och konkurrenskraft.
Nu har det gått två år. Nu räcker det inte längre med ideologiska paroller och en enighet om att man är mot regeringen. Mona Sahlin måste ta ansvar för sitt regeringsalternativ.

Källa: SvD

9 kommentar(er):

Anonym,  3 oktober 2008 14:51  

Jag tycker mig se början på en blå-blå(?) röra nu när nyliberaler och konservativa börjar skylla finanskrisen på varandra.

Anonym,  4 oktober 2008 20:29  

Vad är det för fel med ett samhälle där vi kan jobba mindre och leva mer? Livet innehåller väl fler ingredienser än att lönejobba!

Anonym,  4 oktober 2008 22:07  

Nä lägg dig du i vilstolen och koppla av medan kineser och indier jobbar häcken av sig för att få samma standard som vi.

Rätt var det är så är de förbi oss och vi får nöja oss med låglönejobb.

Tror du att vår välfärd är gratis, att sjukvård, barnomsorg och polis är gratis?

Ekvationen är ganska enkel. Ju fler som arbetar desto bättre offentlig service och lägre skatter. Ju fler som är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade, desto sämre service och högre skatter.

Välj själv!

Anonym,  8 oktober 2008 09:42  

Jag vill påstå att det inte bara är upp till Socialdemokraterna huruvida ett samarbete kan bli aktuellt eller inte. Vänsterpartiet vill inte samarbeta med partier som vill fortgå med den borgerliga politik som förs idag, vilket är begripligt, annars skulle vi inte tillhöra oppositionen. Vi i vänsterpartiet vill föra en progressiv ekonomisk politik, detta är något som Socialdemokraterna och Miljöpartiet fruktar inför. Vänsterpartiet vill dock ha en dialog med (s) och (mp) om ett eventuellt samarbete. Att Vänsterpartiet satts ut i kylan av de övriga två oppositionspartierna är också en barnslighet in till det outhärdliga från Mona Sahlins sida.

Vänsterpartiet tar ansvar för att de svenska statsfinanserna ska gå ihop och där skiljer vi oss från övriga riksdagspartier. Därför vill vi avskaffa inflationsmålet, detta är inte realpolitiskt genomförbart. Vad gäller den s.k. arbetslinjen så är det naturligt att denna frångås vid ett maktskifte.
Vidare är arbetslinjen en borgerlig arbetslinje, detta behöver inte vara negativt i sig, men nu handlar det om hur man ska få folk i arbete, och det är verkligen en intressant att någon som förespråkar marknadsekonomi skulle förespråka full sysselsättning. Denna ekvation är nämligen i teorin omöjlig. Marknadsekonomin förutsätter att arbetslöshet finns. Annars fungerar inte konkurrensen och systemet krackelerar. Detta bortser de borgerliga ekonomerna ifrån.

Vad gäller att Vänsterpartiet skulle vara ansvarslösa vad gäller ekonomisk politik är bara ett lösryckt påstående som saknar grund. Jag undrar varför Paul Lindquist aldrig kan precisera sina grundlösa påståenden. Varje politiker är i vanliga fall noga med att precisera vad man menar eftersom det är lättare att knipa retoriska poäng om man gör det.

mvh
/Jonas Lundgren
Ungdomspolitiker
Vänsterskribent och bloggare
Ung Vänsteraktivist
Vänsterpartist
Luddigt och Logiskt i Politiken
Tillika lidingöbo

Paul Lindquist 8 oktober 2008 16:23  

Jonas Lundgren bekräftar att vänstern inte kan presentera ett gemensamt regeringsalternativ. Jag förstår om han som vänsterpartist är frustrerad på socialdemokraternas ledning.

Om inte sossarna kan presentera ett trovärdigt regeringsalternativ måste väljarna rimligen ställa sig frågan om man är mogen att ta ett regeringsansvar och vad det alternativet i så fall innehåller.

Risken är stor att svaret inte ges förrän efter valdagen...

Paul Lindquist 8 oktober 2008 16:24  

Jonas Lundgren bekräftar att vänstern inte kan presentera ett gemensamt regeringsalternativ. Jag förstår om han som vänsterpartist är frustrerad på socialdemokraternas ledning.

Om inte sossarna kan presentera ett trovärdigt regeringsalternativ måste väljarna rimligen ställa sig frågan om man är mogen att ta ett regeringsansvar och vad det alternativet i så fall innehåller.

Risken är stor att svaret inte ges förrän efter valdagen...

Anonym,  8 oktober 2008 17:57  

Hej Paul

Vänstern i Sverige är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har idag bevisat att de inte tillhör den form av idétradition som krävs för att kunna sorteras under denna kategori.

Vänstern i Sverige kan alltså visst presentera en gemensam linje. Dock är Vänsterpartiet inte aktuellt för en majoritetsregering;).

Som Vänsterpartist är jag extremt trött på Mona Sahlin och Socialdemokraternas sandlådefasoner. Att föra en dialog med dessa har visat sig vara så gott som en omöjlighet.

mvh
/Jonas Lundgren
Ungdomspolitiker
Vänsterskribent och bloggare
Ung Vänsteraktivist
Vänsterpartist
Luddigt och Logiskt i Politiken
Tillika lidingöbo

Paul Lindquist 8 oktober 2008 18:27  

...och just därför kan Mona Sahlin inte presentera ett trovärdigt regeringsalternativ till Alliansen!

Anonym,  8 oktober 2008 20:04  

I dethär läget är vi helt överens om den saken Paul. Ett realistiskt och trovärdigt regeringsalternativ blir det endast då alla oppositionspartier kan enas, det vill säga vänstern, mp och sossarna, inte under samlingsnamnet vänstern utan oppositionen.

mvh
/Jonas Lundgren
Ungdomspolitiker
Vänsterskribent och bloggare
Ung Vänsteraktivist
Vänsterpartist
Luddigt och Logiskt i Politiken
Tillika lidingöbo

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP