2008-10-16

Likhet inför lagen

Enligt en undersökning vid Göteborgs universitet vill en majoritet av svenska folket kriminalisera även försäljning av sex. Bland kvinnor är stödet för en sådan förändring 66 %.

Justitieminister Beatrice Ask säger dock nej till en utvidgning av lagen med motiveringen att dessa kvinnor lever i social utsatta miljöer. Det är ett rätt märkligt argument som i så fall lika gärna skulle kunna användas för att avkriminalisera användning av narkotika för där kan man verkligen tala om människor som lever i socialt utsatta miljöer.

Om samhället anser att köp av sexuella tjänster är en så förkastlig handling att den måste förbjudas, ja då är det principiellt riktigt att också förbjuda försäljningen.

En kombination av förbud även mot prostitution tillsammans med bra socialt stöd till de som vill ta sig ur skulle dessutom vara ett långt mer effektivt stöd för just de kvinnor som befinner sig i socialt utsatta miljöer än den diskriminerande lag vi nu faktiskt har.

Källa: Aftonbladet

2 kommentar(er):

Krister Petersson, Lidingö 17 oktober 2008 08:49  

En stor del av de kvinnor som är verksamma som prostituerade, ägnar sig inte åt den verksamheten frivilligt. Vi har ett stort problem med trafficking, där kvinnor/flickor mer eller mindre tvingas från bland annat östeuropa hit för att prostituera sig. Att se dessa kvinnor/flickor som brottslingar tycker inte jag känns rätt. De kvinnor som trätt fram i media och förklarat att de frvilligt prostituerar sig för att skaffa extra pengar eller liknande, ser man försvinnande sällan. I alla fall är detta min erfarenhet som håller på med detta straffrättsligt.

Paul Lindquist 17 oktober 2008 10:28  

Krister!

Det har du naturligtvis helt rätt i. Den som tvingas begå en olaglig handling ska självfallet inte dömas för det och så utgår jag från att lagstiftningen fungerar även på andra håll redan idag (även om tvång säkert är vanligare inom prostitution än i andra sammanhang).

Men långt ifrån all prositution sker utifrån trafficking och tvång, utan det finns faktiskt kvinnor (och män) som på eget bevåg väljer att sälja sex. Att sen rättsväsendet inte kommer i kontakt med dessa personer så ofta är inte förvånande då många av dem inte är socialt utslagna och de numera kan marknadsföra sig mer diskret än att gå på gatan.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP