2008-10-10

Frustration på lidingöbron

En frustrerad men initiativrik bilist har satt upp en skylt på lidingöbron med texten: "Hur mycket är du beredd att betala Paul Lindquist för att slippa köerna?"

En person ringde in till stadsledningskontoret och var beredd att betala 3 000 kronor. Om det är fler som vill bidra är mitt kontonummer...

Skämt åsido, jag förstår att frustrationen hos de som dagligen pendlar är stor, men inom några veckor är eländet slut - för den här gången. Dessvärre måste broreparationerna fortsätta även nästa år (april-oktober), men då ska vi försöka få till reversibla körfält som kan minska köerna något.

Den fråga som egentligen borde ställas är hur mycket lidingöborna är beredda att betala för att ha en bro att åka på överhuvudtaget? Efter 37 års hårt slitage behöver bron nämligen renoveras. Förutom köproblematiken kostar reparationerna varje lidingöbo ca 1 000 kronor men då ingår även den ommålning av bron som ska ske 2010-11 (men som inte ska hindra trafiken). Förhoppningsvis har vi sen en bro i bra skick i ytterligare 35-40 år.

3 kommentar(er):

Anonym,  10 oktober 2008 14:41  

Jag vet att komunerna är skyldiga att följa lägstabudprincipen, men varför kunde ni inte skrivit in tidskriterier i upphandlingen?

För jag antar att ni beräknat alla indirekt kostnader, som t.ex massiv tidsförlust för samtlgia pendlare.
Tid = Pengar

Anonym,  22 oktober 2008 17:14  

Jag skulle gärna sett ett svar på Leifs kommentar eftersom jag tänkt liknande tankar i tio-tjugo minuter varje arbetsmorgon under ett halvår.

Mvh

Paul Lindquist 22 oktober 2008 21:20  

Upphandlingen innehåller tidskriterier. Det beställda arbetet ska utföras under två sommarhalvår, 2008 och 2009. Det är utifrån detta samt övriga krav som anbud har ingivits.

Visst hade det gått att snabba upp processen, men som bl a framgått i gårdagens Lidingö Tidning hade det skett till en avsevärt högre kostnad.

Som jämförelse kan nämnas att Stockholms stad halverade tiden för motsvarande arbete på centralbron, men till en kostnad som blev fyra gånger så hög

Om jag minns rätt ligger renoveringskostnaden för detta arbete på lidingöbron på 35 mkr, varav Lidingö betalar drygt hälften. En fyrdubbling skulle alltså innebära 140 mkr. Det är svårt att motivera för en tidbegränsad period.

Däremot överväger tekniska nämnden att till nästa säsong införa reversibla körfält för att minska köproblematiken.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP