2008-10-29

Dags att införa sanktionsdirektivet

Det s k sanktionsdirektivet är ett EU-direktiv som reglerar möjligheten att beivra och motarbeta intrång i upphovsrätten med särskild fokus på civilrättsliga möjligheter. Syftet är att inom unionens harmonisera en grundläggande nivå för upphovsrättskydd och för åtgärder för att agera mot intrång.

Sanktionsdirektivet röstades igenomi EU-parlamentet i april 2004 och skulle ha varit implementerad i medlemsstaternas lagstiftning senast 29 april 2006. Sverige är nästan två och ett halvt år försenat, men nu är ett lagförslag äntligen på väg fram.

En central del i förslaget är att det införs en möjlighet för upphovsmän och rättighetshavare som blivit utsatta för intrång att lämna in bevisning till domstol. Därefter kan domstolen, om man finner det styrkt att ett intrång har skett, besluta om ett informationsföreläggande som innebär att man avidentifierar den person som använder den IP-adress varifrån intrånget begåtts. Därefter kan rättighetshavaren kontakta den som gjort intrånget och exempelvis begära ersättning.

Det här innebär att upphovsrätten har möjlighet att fungera även på Internet. Eftersom det i dagsläget inte går att få reda på vem som har begått ett intrång är den utsatte upphovsmannen i praktiken rättslös.

Svenska upphovsmän – författare, musiker, filmproducenter, dataspelsutvecklare m.fl. – får därmed samma skydd som kollegorna i övriga Europa. Det ger också bättre förutsättningar för utveckling av digitala tjänster med kreativt innehåll.

Det är på tiden att även Sverige får en upphovsrättslagstiftning för den digitala världen värd namnet. Frågan ligger i Alliansregeringens hand.

8 kommentar(er):

Anonym,  29 oktober 2008 22:22  

Ja på tiden att vi kommer ikapp övriga Europa och står upp för upphovsrätten.

Staffan Strömbäck 30 oktober 2008 06:11  

Men varför ska regeringen ta den här striden? Mot stora delar av ungdomsgenerationen.

Har skrivit något om detta här: http://staffanstromback.blogspot.com/2008/10/varfr-ta-den-hr-striden.html

Enligt EU-domstolen finns det för övrigt inte något krav på att EU-länder ska införa den lagstiftning som nu ligger hos lagrådet, avseende upphovsrättsinnehavares rätt att få ut IP-adresser från internetoperatörer.

Inledningen i pressmeddelandet från 29 januari 2008:

Community law does not require the Member States, in order to ensure the effective protection of copyright, to lay down an obligation to disclose personal data in the context of civil proceedings.

Hela pressmeddelandet hittas här: http://curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp08/aff/cp080005en.pdf

Anonym,  30 oktober 2008 09:33  

Varflr ska regeringen ta striden? Därför att det är olagligt, men dagens lagstiftning gör det i praktiken omöjligt för den som drabbas att stoppa stöld av upphovsrättsskyddat material.

Att många bryter mot en lag är i sig inte ett skäl till att ta bort den. Regeringen har faktiskt ett ansvar att skydda de som drabbas.

Staffan Strömbäck 30 oktober 2008 17:08  

Till Anonym: Du har troligen missuppfattat delar av min kommentar. Klargör därför i punktform:
1. Jag har inte föreslagit att någon lag ta tas bort.
2. Det är inte korrekt att direktivet tvingar Sverige att införa föreslagen lagstiftning. Hänvisar här till domen i EU-domstolen.
3. Regeringen bör tänka till, innan man kriminaliserar en miljon svenska ungdomar.
4. Upphovsrättsskyddat material kan inte stjälas. (Däremot kan man lagföras för att olagligen ha kopierat eller på annat sätt missbrukat det.)

Anonym,  30 oktober 2008 17:15  

1. Det skrev jag inte heller.

2. Fel! I maj 2008 fällde EG-domstolen Sverige och tre andra medlemsstater för icke-implementering av Sanktionsdirektivet. Om direktivet ännu inte har införts 1 januari 2009 riskerar Sverige vite.

3. Det är redan kriminellt. Sanktionsdirektivet handlar om hur upprättshovshavare i praktiken ska kunna stoppa illegal kopiering alt. få ersättning.

4. Så sant, så sant om man vill vara petig med semantiken. Jag tror dock att du förstod vad jag menade.

Staffan Strömbäck 30 oktober 2008 21:12  

Till Anonym:
1. Du skrev "Att många bryter mot en lag är i sig inte ett skäl till att ta bort den" i en kommentar till min kommenterar.
2. Vilken dom? Har du någon referens?
3. Nja, avseende fildelning utan egen vinning, kan man nog anse att rättsläget inte är helt klart. Och att kriminalisera en verksamhet som en miljon svenskar ägnar sig åt, kan väl knappast anses vara i enlighet med "allmänt rättsmedvetande".
4. Det är inte en fråga om semantik, utan om vilka lagar som är tillämpliga. Upphovsrätt är inte samma som äganderätt, vilket är anledningen till att det olika lagar som gäller inom respektive område.
Men om du likställer äganderätt och upphovsrätt, tror jag att det finns begränsade förutsättningar för att vi kommer att kunna förstå varandra.

Anonym,  31 oktober 2008 09:31  

1. det stämmer, men jag påstod aldrig att du hade sagt det vilket du försvarade dig emot.

2. Nej, men om du tar kontakt med EG-domstolen kan du få fram det.

3. Där har du fel igen. För det första finns det nog ingenting som är att betrakta som "fildelning utan egen vinning". Om du laddar ner en låt för att lyssna på den är det egen vinning. Du har tagit dig någonting utan att betala för det. För det andra är det inte tillåtet att tillägna sig upprättshovsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd. Sen är det en annan sak att straffvärdet för en enstaka nedladdning för eget bruk är mycket lågt vilket är ett viktigt skäl till att inte lägga ner stora polisiära resurser på att jaga ungdomar för vad som i det enskilda fallet är ett ganska trivialt brott. Desto viktigare att med kraft stoppa de som tillhandahåller eller möjliggör spridning i stor omfattning.

För övrigt är ditt påstående om att om en miljon ägnar sig åt någonting kan det inte strida mot allmänt rättsmedvetande. Vad är det för struntprat. De andra 8 miljonerna då? Anser du också att fortkörning ska avkriminaliseras med tanke på att de flesta bilisterna någon gång gör sig skyldiga till det? Och hur är det med statens ansvar att skydda de utsatta, i detta fall författare, kompositörer, m fl? Är det pöbelns rätt mot den enskilde som ska gälla?

4. Upphovsrätt ÄR en form av äganderätt. Det är ett faktum, ingen åsikt. Däremot kan man som du ha synpunkter på om den ska tillerkännas något värde och i vilken omfattning. Upphovsrätten är liksom annan äganderätt inte absolut utan reglerad. Sen finns det en del nyliberaler som anser att immateriella rättigheter såsom upphovsrätten inte ska tillerkännas något värde alls (liksom det finns vänsterextremister som ifrågasätter äganderätten i sin helhet, i synnerhet över mark och företag), men då är man ute på en farlig väg. Alltmer av vår ekonomi bygger nämligen på immateriella rättigheter. Jag behöver bara nämna IT- och läkemedelsindustrierna så förstår du säkert vad jag menar.

Staffan Strömbäck 31 oktober 2008 17:53  

Anonym skriver:
"Upphovsrätt ÄR en form av äganderätt. Det är ett faktum, ingen åsikt."

En snabb sökning ger vid handen att den statliga myndigheten Vinnova inte har insikt om detta faktum. Ej heller Nordiska museet. Båda torde ha stor erfarenhet av hur man hanterar upphovsrätt respektive äganderätt.

Från Nordiska museets standardavtal avseende överlåtelse av fotografiska bilder:

"Rättigheterna enligt upphovsrättslagen omfattar inte äganderätten till fysiska exemplar av fotografiet, oavsett om det är negativ, dia, originalkopia eller annat. Vid överlåtelse av fotografier/fotografiska samlingar måste därför tydligt anges om rätten omfattar bara rätten enligt upphovsrättslagen, bara äganderätten till de fysiska exemplaren eller båda typerna av rättigheter."
Finns på http://www.nordiskamuseet.se/upload/documents/200.pdf


På Vinnovas sida Juridisk information om Upphovsrätt:
"Äganderätten till enskilda, fysiska exemplar av ett verk ska inte blandas ihop med upphovsrätten. Vid överlåtelse av ett verk måste därför anges om rätten omfattar bara rättigheter enligt URL, bara äganderätten av de fysiska exemplaren eller båda typerna av rättigheter."
(URL = Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk)
Sidan heter http://www.vinnova.se/Om-VINNOVA/Juridisk-information/Upphovsratt/

Detta är mitt sista inlägg i den här tråden.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP