2008-10-21

Oför(s)kämt påhopp av Annica Grimlund

Vid gårdagskvällens sammanträde nådde vi ett nytt lågvattenmärke när socialdemokraternas Annica Grimlund begärde ordningsfråga och plötsligt anklagade moderaterna och Solveig (Fröberg? som inte ens hade deltagit i debatten) för att mobba lidingöpartiets Inger Damberg. Inte nog med att anklagelsen i sig var grov, den riktades dessutom mot fel parti och fel person eftersom den som just debatterat med Inger Damberg var folkpartiets Lisbeth Ringblom.

Grimlund som själv har suttit i fullmäktige i 6 år och var på vippen att bli nytt oppositionsråd efter valet har alltså ingen aning om vem som är vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och vilket parti denne representerar. Att Lisbeth dessutom varit uppe i talarstolen 3 gånger i den just avslutade debatten och av ordföranden nämnts med namn och partibeteckning varje gång var uppenbarligen ingenting Grimlund lade märke till.

Så särskilt uppmärksam på debatten kan alltså inte Grimlund ha varit. Ändå har hon mage att slänga ut sig en sådan anklagelse.

Men hur var det då med den påstådda mobbningen? Jag har för säkerhets skull lyssnat igenom debatten (som handlade om en mobilmast i Islingeviken) i efterhand på webbsändningen på Lidingö stads hemsida. Där kan man konstatera att debatten bitvis är ganska skarp från båda sidor, men någon mobbning är det definitivt inte tal om.

Vad hände då i debatten? Jo, i sitt inledningsanförande redogör Lisbeth Ringblom kort för förslaget men nämner varken lidingöpartiet eller Inger Damberg.

Inger Damberg går då upp i talarstolen och hävdar att de som har haft synpunkter inte fått någon respons från beslutsfattarna, att det tagit lång tid (2 år) och att kommunen "kringår" ett förbud genom att ändra planen.

Lisbeth Ringblom besvarar då Dambergs påståenden genom att förklara vilket ansvar staden har för att säkra 3G-nätets täckning, att det tar lång tid med planer och att även Damberg är medveten om arbetsbelastningen på förvaltningen. Hon kritiserar också Damberg för att utmåla majoriteten som bovar vilket hon tycker är trist.

Damberg replikerar då med följande kommentar: "Alltid ska du hitta på något och speciellt gärna tala om hur oduglig jag är. Men nu är det så att det är du som har fel i det här fallet. Det är det som är det ynkliga att komma med svepande generaliseringar om allt möjligt...". Lite senare i samma inlägg värderar hon Lisbeth Ringbloms argument med "...det är ju rena löjan".

Sen plockar Inger Damberg upp ett dokument och undrar varför de boende inte finns med i listan bland sakägare och yrkar därför på återremiss. Detta trots att hon själv är ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och därför vet att de boende i detta fall inte ingår i den s k sakägarkretsen.*

När Lisbeth Ringblom bemöter detta i sak felaktiga påstående från Damberg och menar att hon nog "medvetet väljer att missförstå för att misstänkliggöra vårt och kontorets förslag" blir Damberg mycket upprörd och tycker att hon utsätts för mobbning.

Detta hakar således socialdemokraten Annica Grimlund på och gör ett frontalangrepp på moderaterna. När jag och Lisbeth Ringblom konfronterar Grimlund efter sammanträdet flinar hon bara Lisbeth i ansiktet och säger "jag behöver väl inte veta vem du är".

Att Lisbeth Ringblom bitvis var skarp i sin kritik mot Inger Damberg är en sak, det hör debatten till (och Damberg höll minsann inte själv tillbaka vilket framgår ovan), men att bli anklagad för att mobba någon är synnerligen allvarligt. Att dessutom göra det offentligt i en radio- och webbutsänd debatt är under all kritik.

Man kan ju fråga sig vad syftet är? Kanske att majoriteten inte ska våga gå i svaromål när oppositionen kritiserar våra förslag? I så fall är det ännu allvarligare. Då försöker socialdemokraterna begränsa debatten med fula knep. Jag hoppas verkligen att det inte var avsikten.

PS För att se debatten på webb-TV klicka på denna länk och välj ärende 8. Detaljplan, Basstation för mobiltelefoni vid Islingeviken. Man kan också läsa ett referat av hela debatten på Lidingösidan.

*Sakägarkretsen innefattar fastighetsägare och boende (e.g. hyresgäster) som ligger inom eller angränsar till ett planområde. Eftersom planområdet är mycket litet är det enbart OK-mackens ägare som är formell sakägare. Endast sakägare kan formellt överklaga planbeslut, men övriga närboende och andra har möjlighet att inkomma med synpunkter på planen.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP