2009-11-15

Kanske LAS är ett tillväxthinder trots allt

I debatten brukar det hävdas att den svenska arbetsmarknadspolitiken med LAS i spetsen inte utgör något tillväxthinder. Men i en gästkrönika i Svenska Dagbladet gör den tidigare riksdagsledamoten Mauricio Rojas (FP) en intressant jämförelse mellan Västeuropa och Nordamerika som tyder på motsatsen.

"Mellan 1980 och 2008 växte antalet jobb i USA och Kanada med 46,4 respektive 56,6 procent. I Frankrike var talet 18,8 procent och i Sverige blygsamma 8,4 procent " skriver Rojas, som numera är rektor för Madrids högskola för integration och internationellt bistånd.

Vidare pekar Rojas på att jobbtillväxten i såväl Kanada som USA överträffat befolkningsökningen inklusive invandringen, vilket innebär att invandrare inte betraktas som en belastning i dessa länder vilket dessvärre är ett vanligt synsätt i Europa.

2007 var arbetslösheten i USA t.o.m. lägre bland invandrare än den infödda befolkningen, medan den i Sverige var 2,5 gånger högre.

Vad skiljer då Västeuropa från Nordamerika? Jo, högre skatter och en arbetsmarknadspolitik som skyddar de som redan har arbete till förfång för dem som står utanför.

Alliansregeringen har gjort mycket för att minska utanförskapet genom jobbskatteavdragen, men om vi ska få riktig fart på tillväxten måste nog även den heliga LAS-kon om inte slaktas, så i vart fall omarbetas rejält. Dessutom skulle en sådan förändring kunna vara det bästa en svensk regering kan göra för att motverka främlingsfientlighet och förpassa Sverigedemokraterna till den politiska periferin där de hör hemma.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP